Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 06:45:50 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9757Tiêu đề: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: khaikull trong 06:45:50 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1) giao thoa ánh sáng a=1mm, D=0.5m. ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ : [tex]\lambda _{1}=0.64\mu m[/tex],[tex]\lambda,[tex]\lambda _{3}=0.48\mu m[/tex],[tex]\lambda _{2}=0.6\mu m[/tex]. trong khoảng 2 vân trùng màu với vân trung tâm liên tiếp là A.34(đÁ) B.41 ( câu này mk tính ra 41 mọi người giúp mk  xem tại sao ra 34 với)

2)cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. R thay đổi. điện áp 2 đầu mạch ko đổi. khi R=R1 thì [tex]U_{R}=U\sqrt{3},U_{L}=U,U_{C}=2U[/tex]. khi R=R2 thì [tex]U_{R}=U\sqrt{2}[/tex]. điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ lúc này là  (ĐÁ [tex]2U\sqrt{2}[/tex])

3)cho mạch điện xoay chiều RLC, mắc nối tiếp có tụ điện thay đổi, [tex]u=200\sqrt{2}cos100t[/tex].[tex]C=C1=2,5.10^{-5} F,C=C2=5.10^{-5}F[/tex] thì mạch điện có cùng công suất là P=200W. cảm kháng và điện trở thuàn cảu mạch là (ĐÁ ZL=300, R=100)

4)một lò xo có vật nặng và k=50N/m. dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2cm. [tex]\omega =10\sqrt{5}rad/s[/tex]. cho g=10m/s. trong mỗi chu kỳ thời gian lực đàn hồi của lò xo có độ lớn ko vượt quá 1,5N là (ĐÁ [tex]\frac{2\pi}{15\sqrt{5}}[/tex])

5)đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ko đổi. f=50Hz,  R nối tiếp với [tex]L=\frac{3}{\pi}H[/tex] và tụ điện xoay( dạng tụ phẳng hình bán nguyệt, điện dung của tụ tỷ lệ thuận với góc xoay). điều chỉnh góc xoay tới giá trị 30 độ và 60 độ thì thì công suất tiêu thụ trên mạch = nhau.  giá trị điện dung của tụ là (ĐÁ [tex]\frac{10^{-4}}{4\pi}[/tex] và [tex]\frac{10^{-4}}{2\pi}[/tex])

 Tiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: onehitandrun trong 07:39:07 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012


3)cho mạch điện xoay chiều RLC, mắc nối tiếp có tụ điện thay đổi, [tex]u=200\sqrt{2}cos100t[/tex].[tex]C=C1=2,5.10^{-5} F,C=C2=5.10^{-5}F[/tex] thì mạch điện có cùng công suất là P=200W. cảm kháng và điện trở thuàn cảu mạch là (ĐÁ ZL=300, R=100)

Do mạch có cùng công suất nên: [tex] Z_L-Z_{C_1}=Z_{C_2}-Z_L \to Z_L=\frac{Z_{C_1} + Z_{C_2}}{2}=300 \Omega [/tex]
Có [tex] P=\frac{RU^2}{R^2+100^2} [/tex]
[tex] \leftrightarrow 200R^2 -200^2R +200.100^2=0 \to R=100 \Omega [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: kydhhd trong 07:41:27 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1) giao thoa ánh sáng a=1mm, D=0.5m. ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ : [tex]\lambda _{1}=0.64\mu m[/tex],[tex]\lambda,[tex]\lambda _{3}=0.48\mu m[/tex],[tex]\lambda _{2}=0.6\mu m[/tex]. trong khoảng 2 vân trùng màu với vân trung tâm liên tiếp là A.34(đÁ) B.41 ( câu này mk tính ra 41 mọi người giúp mk  xem tại sao ra 34 với)

2)cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. R thay đổi. điện áp 2 đầu mạch ko đổi. khi R=R1 thì [tex]U_{R}=U\sqrt{3},U_{L}=U,U_{C}=2U[/tex]. khi R=R2 thì [tex]U_{R}=U\sqrt{2}[/tex]. điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ lúc này là  (ĐÁ [tex]2U\sqrt{2}[/tex])câu 1 hỏi gì vậy
Câu: Uc=2Ul và ta tính được Uab=2U
khi r thay đổi nhưng Uc'=2Ul'
[tex]4U^{2}=2U^{2}+(Uc'-Ul')^{2}=2U^{2}+\frac{1}{4}Uc'^{2}\Rightarrow Uc'=2\sqrt{2}U[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: onehitandrun trong 07:43:00 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

2)cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. R thay đổi. điện áp 2 đầu mạch ko đổi. khi R=R1 thì [tex]U_{R}=U\sqrt{3},U_{L}=U,U_{C}=2U[/tex]. khi R=R2 thì [tex]U_{R}=U\sqrt{2}[/tex]. điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ lúc này là  (ĐÁ [tex]2U\sqrt{2}[/tex])
Ta có [tex] U_{AB}=2U [/tex]
Do R thay đổi L,C không đổi nên: [tex] \frac{U_L}{U_C}=\frac{1}{2} \to U_L=\frac{1}{2}U_C [/tex]
Khi R=R2 thì [tex] 4U^2 =2U^2 + \frac{U_C^2}{4} \to U_C=2\sqrt{2}U [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:52:50 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
4)một lò xo có vật nặng và k=50N/m. dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2cm. [tex]\omega =10\sqrt{5}rad/s[/tex]. cho g=10m/s. trong mỗi chu kỳ thời gian lực đàn hồi của lò xo có độ lớn ko vượt quá 1,5N là (ĐÁ [tex]\frac{2\pi}{15\sqrt{5}}[/tex])

độ lớn lực đàn hồi: [tex]1,5=k.\Delta l=>\Delta l=3cm[/tex]

tại VTCB lò xo dãn: [tex]\Delta l_0=\frac{g}{\omega ^2}=2cm=A[/tex]

vậy khi lực đàn hồi có độ lớn 1,5N thì li độ vật có độ lớn 1 cm = A/2.

=>trong 1 T thời gian độ lớn lực đàn hồi không vượt quá 1,5N là: 2(T/4+T/12)= [tex]\frac{2\pi }{15\sqrt{5}}s[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: missyou266 trong 07:55:07 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

2)cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. R thay đổi. điện áp 2 đầu mạch ko đổi. khi R=R1 thì [tex]U_{R}=U\sqrt{3},U_{L}=U,U_{C}=2U[/tex]. khi R=R2 thì [tex]U_{R}=U\sqrt{2}[/tex]. điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ lúc này là  (ĐÁ [tex]2U\sqrt{2}[/tex])ta có [tex] U_{AB}= 2U [/tex]
 vì U mạch không đổi ta     ==> [tex] U_{AB}^{2}-U'_{R}^{2}=(U'_{L}-U'_{C})^{2)[/tex]
   ===> [tex] l U'_{L}-U'{C} l=\sqrt{2}{U}[/tex] ==>[tex]U'_{C}=2U'_{L}(1)[/tex]
ta lại có : [tex]\frac{U'_{L}}{U'_{C}}=\frac{U_{L}}{U_{C}}=\frac{1}{2}(2)[/tex]
từ (1) va (2) ta suy ra [tex] U'_{C}=2\sqrt{2}U[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:00:22 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
5)đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ko đổi. f=50Hz,  R nối tiếp với [tex]L=\frac{3}{\pi}H[/tex] và tụ điện xoay( dạng tụ phẳng hình bán nguyệt, điện dung của tụ tỷ lệ thuận với góc xoay). điều chỉnh góc xoay tới giá trị 30 độ và 60 độ thì thì công suất tiêu thụ trên mạch = nhau.  giá trị điện dung của tụ là (ĐÁ [tex]\frac{10^{-4}}{4\pi}[/tex] và [tex]\frac{10^{-4}}{2\pi}[/tex])

gọi C1 ứng với 30 độ, C2 ứng với 60 độ thì C2 = 2 C1 => Zc1 = 2 Zc2

cùng công suất => Z1 = Z2 => Zc1 + Zc2 = 2ZL <=>3Zc2=600

=> Zc2 = 200 om, Zc1 = 400 om => đáp ánTiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:06:03 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1) giao thoa ánh sáng a=1mm, D=0.5m. ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ : [tex]\lambda _{1}=0.64\mu m[/tex],[tex]\lambda,[tex]\lambda _{3}=0.48\mu m[/tex],[tex]\lambda _{2}=0.6\mu m[/tex]. trong khoảng 2 vân trùng màu với vân trung tâm liên tiếp là A.34(đÁ) B.41

bạn xem lại đề kìa, câu hỏi chẳng hỏi gì, chắc thiếu đề rồi


Tiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:25:43 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1) giao thoa ánh sáng a=1mm, D=0.5m. ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ : [tex]\lambda _{1}=0.64\mu m[/tex],[tex]\lambda,[tex]\lambda _{3}=0.48\mu m[/tex],[tex]\lambda _{2}=0.6\mu m[/tex]. trong khoảng 2 vân trùng màu với vân trung tâm liên tiếp là A.34(đÁ) B.41 ( câu này mk tính ra 41 mọi người giúp mk  xem tại sao ra 34 với)

Nếu như ra đáp án 34 thì đề của bạn thiếu dòng: số vân sáng đơn sắc quan sát được trong khoảng giữa 2 vân trùng
Ta có [tex] \frac{K_1}{K_2}=\frac{3}{4} ; \frac{K_2}{K_3}=\frac{5}{4} [/tex]
BCNN:[tex] \begin{cases} K_1=15 \\ K_2=20 \\ K_3=16 \end{cases} [/tex]
Có tất cả: 14+19+15=48 vân
Xét vân trùng
[tex] \frac{K_1}{K_2}=\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=\frac{12}{16} [/tex] (Làm bài nên ghi số ở trên tử cho nhanh)
[tex] \frac{K_2}{K_3}=\frac{5}{4}=\frac{10}{8}=\frac{15}{12} [/tex]
Vậy số vân sáng quan sát được sẽ là:[tex] 48-4.2-3.2=34 [/tex] vân


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: khaikull trong 10:05:42 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1) giao thoa ánh sáng a=1mm, D=0.5m. ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ : [tex]\lambda _{1}=0.64\mu m[/tex],[tex]\lambda,[tex]\lambda _{3}=0.48\mu m[/tex],[tex]\lambda _{2}=0.6\mu m[/tex]. trong khoảng 2 vân trùng màu với vân trung tâm liên tiếp là A.34(đÁ) B.41 ( câu này mk tính ra 41 mọi người giúp mk  xem tại sao ra 34 với)

Nếu như ra đáp án 34 thì đề của bạn thiếu dòng: số vân sáng đơn sắc quan sát được trong khoảng giữa 2 vân trùng
Ta có [tex] \frac{K_1}{K_2}=\frac{3}{4} ; \frac{K_2}{K_3}=\frac{5}{4} [/tex]
BCNN:[tex] \begin{cases} K_1=15 \\ K_2=20 \\ K_3=16 \end{cases} [/tex]
Có tất cả: 14+19+15=48 vân
Xét vân trùng
[tex] \frac{K_1}{K_2}=\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=\frac{12}{16} [/tex] (Làm bài nên ghi số ở trên tử cho nhanh)
[tex] \frac{K_2}{K_3}=\frac{5}{4}=\frac{10}{8}=\frac{15}{12} [/tex]
Vậy số vân sáng quan sát được sẽ là:[tex] 48-4.2-3.2=34 [/tex] vân
đúng ùi đó là số vân sáng đơn sắc trong khoảng 2 vân trùng
onehit
bạn nhầm ùi mk làm lại nè
[tex]\frac{K_{1}}{K_{2}}=\frac{0.6}{0.64}=\frac{15}{16}[/tex]
[tex]\frac{K_{3}}{K_{2}}=\frac{0.6}{0.48}=\frac{5}{4}[/tex]
[tex]\frac{K_{1}}{K_{3}}=\frac{0.48}{0.64}=\frac{3}{4}[/tex]
BCNN:
[tex]K_{1}=15, K_{2}=16, K_{3}=20[/tex]
xét vân trùng
[tex]\frac{K_{1}}{K_{2}}=\frac{15}{16}[/tex]
[tex]\frac{K_{3}}{K_{2}}=\frac{5}{4}=\frac{10}{8}=\frac{15}{12}=\frac{20}{16}[/tex]
[tex]\frac{K_{1}}{K_{3}}=\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=\frac{12}{16}=\frac{15}{20}[/tex]
như vây là có 10 vân trùng.
vậy số vân đơn sắc là : 20+15+16-10=41
mọi ng xem lại xem mk làm sai ở đâu. tỷ số mk lập đúng 100% ùiTiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:09:02 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Cách làm của bạn là hoàn toàn đúng nếu đề nói:"Biết vân trùng xem như là một vân sáng"
Ở đây chỉ hỏi số vân sáng đơn sắc bạn à.Một vân trùng thì phải trừ đi cho 2 lận bạn xem lại đi
Hí nhìn kĩ lại bạn nhằm cái nữa là các vị trí [tex] K_1=15,K_2=20,K_3=16 [/tex] là không tính vào vân trùng vì đang xét trong khoảng mà


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: khaikull trong 10:16:03 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Cách làm của bạn là hoàn toàn đúng nếu đề nói:"Biết vân trùng xem như là một vân sáng"
Ở đây chỉ hỏi số vân sáng đơn sắc bạn à.Một vân trùng thì phải trừ đi cho 2 lận bạn xem lại đi
Hí nhìn kĩ lại bạn nhằm cái nữa là các vị trí [tex] K_1=15,K_2=20,K_3=16 [/tex] là không tính vào vân trùng vì đang xét trong khoảng mà

bạn nhầm ùi K2=16, K3=20 muk. bạn xem xét hộ mk cái. đề bài mk viết ngc [tex]\lambda_{3}[/tex] trc [tex]\lambda_{2}[/tex] muk onehit
bạn lại K2=20, K3=16


Tiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:18:52 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Không ảnh hương gì đến kết quả cả :D, đây chỉ xét vân sáng đơn sắc thôi nên không sao hihi


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: giúp mấy bài lý mọi người ơi
Gửi bởi: khaikull trong 10:19:41 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Cách làm của bạn là hoàn toàn đúng nếu đề nói:"Biết vân trùng xem như là một vân sáng"
Ở đây chỉ hỏi số vân sáng đơn sắc bạn à.Một vân trùng thì phải trừ đi cho 2 lận bạn xem lại đi
Hí nhìn kĩ lại bạn nhằm cái nữa là các vị trí [tex] K_1=15,K_2=20,K_3=16 [/tex] là không tính vào vân trùng vì đang xét trong khoảng mà

uk. mk hỉu ùi. thanks bạn.