Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 05:44:35 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9755Tiêu đề: Con lắc đơn và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:44:35 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch sợi dây so với phương đứng 1 góc [tex]\alpha _{0}=60^{0}[/tex] rồi thả nhẹ, lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là:
[tex]A.0[/tex]
[tex]B.a=\frac{10\sqrt{5}}{3}m/s^{2}[/tex]
[tex]C.a=\frac{10}{3}m/s^{2}[/tex]
[tex]D.a=\frac{10\sqrt{6}}{3}m/s^{2}[/tex]

Bài 2: Xét điểm M trên một sợi dây rất dài có sóng ngang truyền qua. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Khoảng thời gian điểm M có li độ cực đại đến khi có độ lớn vận tốc cực đại bằng số lẻ một phần tư chu kì truyền sóng
B. Khi M có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu
C. Khi điểm M ở li độ cực đại thì có cơ năng cực tiểu
D. Độ dời cực đại của điểm M trong 1 phần sáu chu kì bằng biên độ của sóng

Bài 3: M, N là 2 điểm trên cùng một phương truyền sóng của sóng mặt nước [tex]MN=5,75\lambda[/tex]. Tại một thời điểm nào đó M và N đang có li độ là [tex]u_{M}=3mm[/tex], [tex]u_{N}=-4mm[/tex] , mặt thoáng ở N đang đi lên theo chiều dương .Coi biên độ là không đổi. Biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng là
Bài này mọi người giúp em tìm chiều truyền sóng thôi, em chưa hiểu lắm


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 05:53:10 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch sợi dây so với phương đứng 1 góc [tex]\alpha _{0}=60^{0}[/tex] rồi thả nhẹ, lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là:
[tex]A.0[/tex]
[tex]B.a=\frac{10\sqrt{5}}{3}m/s^{2}[/tex]
[tex]C.a=\frac{10}{3}m/s^{2}[/tex]
[tex]D.a=\frac{10\sqrt{6}}{3}m/s^{2}[/tex]

P = T => mg = mg(3. cos[tex]\alpha[/tex] - 2cos[tex]\alpha[/tex]o)
=> cos[tex]\alpha[/tex] = 2/3 => sin[tex]\alpha[/tex]= [tex]\sqrt{5}/3[/tex]
Tại vị trí này gia tốc gồm 2 thành phần vuông góc nhau là:gia tốc hướng tâm a(ht) và gia tốc tiếp tuyến a(tt)
nên a = căn [a(ht). a(ht) + a (tt). a(tt)] trong đó:
a(tt) = g. sin[tex]\alpha[/tex]
a(ht) = v. v : R = 2.g. (cos[tex]\alpha[/tex] - cos[tex]\alpha[/tex]o)
Bạn thay số vào là ra đáp án D.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 05:58:56 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Bài 2: Xét điểm M trên một sợi dây rất dài có sóng ngang truyền qua. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Khoảng thời gian điểm M có li độ cực đại đến khi có độ lớn vận tốc cực đại bằng số lẻ một phần tư chu kì truyền sóng
B. Khi M có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu
C. Khi điểm M ở li độ cực đại thì có cơ năng cực tiểu
D. Độ dời cực đại của điểm M trong 1 phần sáu chu kì bằng biên độ của sóng
dễ dàng thấy ở đáp án C thì cơ năng cực tiểu là hoàn toàn vô lý!

Còn bài 3) bạn vẽ hình ra sẽ thấy ngay!Sóng truyền từ N đến M.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:04:05 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Bài 2: Xét điểm M trên một sợi dây rất dài có sóng ngang truyền qua. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Khoảng thời gian điểm M có li độ cực đại đến khi có độ lớn vận tốc cực đại bằng số lẻ một phần tư chu kì truyền sóng
B. Khi M có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu
C. Khi điểm M ở li độ cực đại thì có cơ năng cực tiểu
D. Độ dời cực đại của điểm M trong 1 phần sáu chu kì bằng biên độ của sóng
dễ dàng thấy ở đáp án C thì cơ năng cực tiểu là hoàn toàn vô lý!

Còn bài 3) bạn vẽ hình ra sẽ thấy ngay!Sóng truyền từ N đến M.
Nhưng đáp án ko phải C bạn à , ai giải thích dùm em câu này với câu 3 với


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: veveve trong 11:21:09 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
cơ năng cực tiểu cũng có lý vì sóng này k phải thế năng đàn hồi mà là thế năng trọng trường, gần giống 1 câu trong đề chuyên Vinh, đáng lẽ là điểm M ở li độ cực đại thì có thế năng cực tiểu cũng có thể đúng nếu chọn chiều dương hướng xuống, câu sai là khi M có độ năng cực đại thì thế năng cực tiểu vì vị trí cân bằng thì thế năng cực tiểu sao được.