Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 05:34:43 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9754Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp em mấy câu hóa này!
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 05:34:43 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp e mấy câu này:

Câu 1. HNO3 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại vậy thể hiện tính oxi hóa khi nào?

Câu 2. Hòa tan m gam CuFeS2 vào 22 dung dịch HNO3 2,25M thu được khí màu nâu đỏ.Tìm khoảng giá trị của m
A. 0,414 gam < m < 0,506 gam                       B. 0,46 gam < m < 0,9108 gam
C. 0,223 gam < m < 0,48676 gam                   D. 0,207 gam < m < 0,644 gam

Câu 3. Cho phản ứng X + H2SO4 (đặc, nóng) => Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Số chất có thể là X: A. 8          B. 10           C. 9            D. 7
Bài này đáp án là 8 chất.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp em mấy câu hóa này!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:50:16 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp e mấy câu này:

Câu 1. HNO3 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại vậy thể hiện tính oxi hóa khi nào?

Câu 2. Hòa tan m gam CuFeS2 vào 22ml dung dịch HNO3 2,25M thu được khí màu nâu đỏ.Tìm khoảng giá trị của m
A. 0,414 gam < m < 0,506 gam                       B. 0,46 gam < m < 0,9108 gam
C. 0,223 gam < m < 0,48676 gam                   D. 0,207 gam < m < 0,644 gam

Câu 3. Cho phản ứng X + H2SO4 (đặc, nóng) => Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Số chất có thể là X: A. 8          B. 10           C. 9            D. 7
Bài này đáp án là 8 chất.
Câu1 chả hiểu nói cái gì !!!!
Câu 3. Fe,Fe0,Fe304,FeCO2,FeS,FeS2,Fe(OH)2,FeSO4 !!

Câu2.  TA có nHNO3=0,0945 mol
CuFeS2 + 22HNO3 --> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + 17NO2 + 2H2SO4 + 9H2O

-->CuFeS2 = 0,414 gam

 CuFeS2 + 18HNO3 --> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + 13NO2 + 2SO2 + 9H2O
--> CuFeS2 = 0,506 gam


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp em mấy câu hóa này!
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:40:15 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp e mấy câu này:

Câu 1. HNO3 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại vậy thể hiện tính oxi hóa khi nào?

Câu 2. Hòa tan m gam CuFeS2 vào 22ml dung dịch HNO3 2,25M thu được khí màu nâu đỏ.Tìm khoảng giá trị của m
A. 0,414 gam < m < 0,506 gam                       B. 0,46 gam < m < 0,9108 gam
C. 0,223 gam < m < 0,48676 gam                   D. 0,207 gam < m < 0,644 gam

Câu 3. Cho phản ứng X + H2SO4 (đặc, nóng) => Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Số chất có thể là X: A. 8          B. 10           C. 9            D. 7
Bài này đáp án là 8 chất.
Câu1 chả hiểu nói cái gì !!!!
Câu 3. Fe,Fe0,Fe304,FeCO2,FeS,FeS2,Fe(OH)2,FeSO4 !!
*) Ở câu 3 hình như FeCO3 ko thỏa mãn vì ở vế sau of phương trình không có cacbon
*) Ở bài 1 em sai và sửa là: HNO3 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại vậy thể hiện tính khử khi nào?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp em mấy câu hóa này!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:04:38 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Ừ đúng rồi ,hề hề vậy chắc là FeS03 ấy, chứ mình nghĩ còn cái đó à, lâu lâu hỏi mấy câu này đếm thiếu đếm sai hay xảy ra lắm, thà đếm thiếu 2 3 chất ko sao, đếm thiếu 1 chất mới tức ,những câu hỏi loại này chả dễ ăn điểm !!!!

Xin lỗi vụ này nhé vì không chắc,đã đọc tài liệu lại :D :D HNO3 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử !!!

HNO3---->NO2 +02 +H20