Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 05:21:51 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9751Tiêu đề: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ5 (3)
Gửi bởi: denyoblur trong 05:21:51 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
50. Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu ánh sáng trắng. Hỏi tại vị trí ứng với vân sáng bậc ba của ánh sáng tím (lamda=0,4 micromet) còn có vân sáng của những ánh sáng đơn sắc nào khác nằm trùng ở đó ? tính theo micromet
A. 0,48
B. 0,55
C, 0,6
D. 0,72

56. Một nguồn O dao động với tần số 50hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm (coi như không đổi khi sóng truyền đi) Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O một khoảng bằng 5cm. Chọn gốc thời gian tại lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t1, ly độ dao động tại M bằng 2cm. Ly độ dao động tại M vào thời điểm t2= (t1+2,01)s là:
A. -2cm
B. 0cm
C. 2cm
D. -1,5cm

57. Một đường tải điện ba pha có 4 dây a,b,c,d. Một bóng đèn khi mắc vào giữa hai dây a và b hoặc giữa hai dây b và c hoặc giữa b và d thì sáng bình thường. Nếu dùng bóng đèn đó mắc vào giữa hai dây a và c thì:
A. đèn sáng bình thường
B. đèn sáng quá mức bình thường
C. đèn sáng lên từ từ
D. đèn sáng yếu hơn bình thường


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ5 (3)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:43:27 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
50. Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu ánh sáng trắng. Hỏi tại vị trí ứng với vân sáng bậc ba của ánh sáng tím (lamda=0,4 micromet) còn có vân sáng của những ánh sáng đơn sắc nào khác nằm trùng ở đó ? tính theo micromet
A. 0,48
B. 0,55
C, 0,6
D. 0,72

56. Một nguồn O dao động với tần số 50hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm (coi như không đổi khi sóng truyền đi) Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O một khoảng bằng 5cm. Chọn gốc thời gian tại lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t1, ly độ dao động tại M bằng 2cm. Ly độ dao động tại M vào thời điểm t2= (t1+2,01)s là:
A. -2cm
B. 0cm
C. 2cm
D. -1,5cm

Bài 50. Lại thiếu khoảng giá trị của lamda rồi!!!!
Tại vị trí vân trùng có 3 vân sáng của ánh sáng màu tím thì --->K1=4
Điều kiện trùng vân : K1[tex]\lambda 1=K2\lambda 2[/tex]
===>[tex]\lambda 2=\frac{1,6}{K2}[/tex]
Cho giá trị của [tex]\lambda 2[/tex] nằm trong vùng as thấy được, thường là từ 0,38 đến 0,76 ===>K2 ===>[tex]\lambda 2[/tex] !!!!

Bài 56. TA có f=50Hz---->T=0,02s

Tại thời điểm t1 thì xM=2cm
Tại thời điểm t2=(t1+2,01s)= t1+ 100T +T/2

Sau khi M đi hết 100T thì quay lại vị trí xM=2cm ,vẽ vòng tròn LG xác định vị trí xM sau thời gian T/2
là -2cm ===>ĐA A  8-x

Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ5 (3)
Gửi bởi: traugia trong 05:50:13 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
50. Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu ánh sáng trắng. Hỏi tại vị trí ứng với vân sáng bậc ba của ánh sáng tím (lamda=0,4 micromet) còn có vân sáng của những ánh sáng đơn sắc nào khác nằm trùng ở đó ? tính theo micromet
A. 0,48
B. 0,55
C, 0,6
D. 0,72
Ta có vị trí trùng của các vân sáng: [tex]3.0,4 = k \lambda[/tex] với [tex]0,4\leq \lambda \leq 0,75[/tex]
Vậy [tex]1,6\leq k\leq 4[/tex] => k = 2; 3
=> Bước sóng trùng là [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ5 (3)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:58:31 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Ủa zay hả K=3 !!!!! 8-x, chỗ này hiểu lầm chăng!!!