Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 05:06:17 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9749



Tiêu đề: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ5 (1)
Gửi bởi: denyoblur trong 05:06:17 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
11. Năng lượng của nguyên tử Hydro cho bởi biểu thức En=-13,6/n^2. Chiếu vào đám khí hydro ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ có tần số f, sau đó đám khí phát ra 6 bức xạ có bước sóng khác nhau. Tần số f là:
A. 1,92.10^-34 hz
B. 1,92.10^28 Mhz
C. 3,08.10^-15 hz
D. 3,08.10^9 hz

15. Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu kia để tự do. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. tỉ số f2/f1:
A. 4
B. 3
C. 2
D. 6

30. Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng, biết a=2mm. D=2m. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ gần vạch sáng trắng trung tâm nhất là:
A. 0,45mm
B. 0,55mm
C. 0,5mm
D. 0,38mm

35. Đoạn mạch xoay chiều AB chỉ gồm cuộn dây thuần cảm L nối tiếp điện trở R được mắc vào điện áp xoay chiều u=Uocos(wt). Ta thấy có 2 giá trị của biến trở R1 và R2 làm độ lệch pha tương ứng của uAB với dòng điện qua mạch lần lượt là a và b, biết a+b=pi/2. Độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bằng biểu thức:
A. L=R1R2/2pif
B. căn(R1R2)/2pif
C. (R1+R2)/2pif
D. |R1-R2|/2pif


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ5 (1)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:24:25 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
11. Năng lượng của nguyên tử Hydro cho bởi biểu thức En=-13,6/n^2. Chiếu vào đám khí hydro ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ có tần số f, sau đó đám khí phát ra 6 bức xạ có bước sóng khác nhau. Tần số f là:
A. 1,92.10^-34 hz
B. 1,92.10^28 Mhz
C. 3,08.10^-15 hz
D. 3,08.10^9 hz

Đám khí phát ra 6 bức xạ thì khi đó đám khí đang ở quỹ đạo thứ 4 (quỹ đạo N)

===>E=[tex]\frac{-13,6}{16}+13,6[/tex]12,75eV
===>f=3,08.10.15Hz
Đơn vị sai kài  tần số f làm gì âm dữ vậy!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ5 (1)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:31:06 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

15. Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu kia để tự do. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. tỉ số f2/f1:
A. 4
B. 3
C. 2
D. 6

30. Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng, biết a=2mm. D=2m. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ gần vạch sáng trắng trung tâm nhất là:
A. 0,45mm
B. 0,55mm
C. 0,5mm
D. 0,38mm
Bài 30. Thiếu dữ kiện !!! bổ sung thêm ánh sáng trắng biến thiên từ tím đến đỏ nằm trong khoảng
0,38[tex]\leq \lambda \leq 0,76[/tex]
Quang phổ gần vạch sáng TT nhất thì đó là quang phổ bậc 1 ứng với k=1
===>L=[tex]\frac{K(\lambda2-\lambda 1)D}{a}[/tex]=0,38 mm

15Bài sóng dừng tham khảo thêm tại đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6932.75][url] (http://[url)[/url]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ5 (1)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:34:55 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

35. Đoạn mạch xoay chiều AB chỉ gồm cuộn dây thuần cảm L nối tiếp điện trở R được mắc vào điện áp xoay chiều u=Uocos(wt). Ta thấy có 2 giá trị của biến trở R1 và R2 làm độ lệch pha tương ứng của uAB với dòng điện qua mạch lần lượt là a và b, biết a+b=pi/2. Độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bằng biểu thức:
A. L=R1R2/2pif
B. căn(R1R2)/2pif
C. (R1+R2)/2pif
D. |R1-R2|/2pif
Ta có a+b=II/2 ===>tana.tanb=1 <--->[tex]\frac{ZL}{R1}\frac{ZL}{R2}=1[/tex]

====>[tex]4II^{2}f^{2}L^{2}=R1R2[/tex]

===>L=[tex]\frac{\sqrt{R1R2}}{2IIf}[/tex]