Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 04:52:27 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9746Tiêu đề: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ4 (4)
Gửi bởi: denyoblur trong 04:52:27 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
42. Bắn một hạt proton vào hạt nhân Li (7;3) đang đứng yên. Phản ứng hạt nhân tạo ra hai hạt giống nhau có cùng tốc độ và hợp với phương chuyển động của proton góc 60 độ. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u bằng số khối. tỉ số độ lớn vần tốc của hạt proton và của hạt X là:
A. 2
B. 4
C. 0,25
D. 0,5

45. Một con lắc lò xo dao động tắt dần trong môi trường có lực ma sát nhỏ, biên độ lúc đầu là A. Quan sát thấy tổng quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động đến khi dừng hẳn là S. Nếu biên độ dao động lúc đầu là 2A thì tổng quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là:
A. S căn 2
B. 4S
C. S/2
D. 2S


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ4 (4)
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:20:15 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
45. Một con lắc lò xo dao động tắt dần trong môi trường có lực ma sát nhỏ, biên độ lúc đầu là A. Quan sát thấy tổng quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động đến khi dừng hẳn là S. Nếu biên độ dao động lúc đầu là 2A thì tổng quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là:
A. S căn 2
B. 4S
C. S/2
D. 2S
Ta có khi dao động của một vật tắt dần khi cơ năng của nó chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt dưới tác dụng của công cản: [tex]\frac{1}{2}.k.A^{2}=\mu .mgS\rightarrow S=\frac{k.A^{2}}{2\mu mg}(1)[/tex]
Khi biên độ là 2 A, kết hợp với (1) ta có:[tex]\frac{1}{2}.k.4.A^{2}=\mu .mgS'\rightarrow S'=\frac{k.4.A^{2}}{2\mu mg}=4.S[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ4 (4)
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:33:01 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
42. Bắn một hạt proton vào hạt nhân Li (7;3) đang đứng yên. Phản ứng hạt nhân tạo ra hai hạt giống nhau có cùng tốc độ và hợp với phương chuyển động của proton góc 60 độ. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u bằng số khối. tỉ số độ lớn vần tốc của hạt proton và của hạt X là:
A. 2
B. 4
C. 0,25
D. 0,5
Phương trình phản ứng hạt nhân:[tex]^{1}_{1}p+^{7}_{3}Li\rightarrow 2\left(_{2}^{4}He \right)[/tex]
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:[tex]\vec{p_{p}}=\vec{p_{X}}+\vec{p_{X}}\rightarrow p^{2}_{p}=2.p_{X}^{2}+2.p_{X}^{2}.cos120^{0}=p_{X}^{2}\Leftrightarrow \frac{v_{p}}{v_{X}}=4[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải các câu trắc nghiêm này với Đ4 (4)
Gửi bởi: Phaothutre trong 08:49:54 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
yêu cầu bạn chấp hành đúng nội quy của diễn đàn !! bấm nút thank dưới bài post của những người đã giúp mình ! bạn hỏi rất nhiều nhưng thank quá ít !