Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: atlantis trong 04:23:02 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9742Tiêu đề: các bác giúp tớ câu này...hihi, Về giao thoa sóng.
Gửi bởi: atlantis trong 04:23:02 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Trên mặt nước có hai nguần kết hợp S1,S2 cách nhau 6sqrt{2}[/tex] cm dao động theo phương trình u=acos20[tex]\Pi[/tex]t(mm). Biết tốc đọ chuyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên đọ sóng không đổi  trong quá trình truyền. Diểm gần nhất dao động ngược pha với nguần nằm trreen đường trung trực của AB la????Tiêu đề: Trả lời: các bác giúp tớ câu này...hihi, Về giao thoa sóng.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 04:41:41 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Trên mặt nước có hai nguần kết hợp S1,S2 cách nhau 6sqrt{2}[/tex] cm dao động theo phương trình u=acos20[tex]\Pi[/tex]t(mm). Biết tốc đọ chuyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên đọ sóng không đổi  trong quá trình truyền. Diểm gần nhất dao động ngược pha với nguần nằm trreen đường trung trực của AB la????


[tex]\lambda[/tex]=4 cm
Xét PT sóng tại M uM=2acos(20IIt -2IId/[tex]\lambda[/tex])
Ta có AM=BM=d>3[tex]\sqrt{2}[/tex]
 (nhầm chỗ lài)
Để M dao động ngược pha với nguồn thề  [tex]\frac{2IId}{\lambda }=(2k+1)II[/tex]
==>d=2(2k+1)>3[tex]\sqrt{2}[/tex] ==>K>0,56  vậy Kmin=1

==>d=2.(2.1+1)=6cm  :D