Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: endybao trong 03:47:48 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9738Tiêu đề: Một số bài tập tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: endybao trong 03:47:48 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Cho mạch điện gồm 1 bóng đèn dây tóc mắc nối tiếp với động cơ xoay chiều một pha. Biết các giá trị định mức đèn là 120V-330W, điện áp định mức động cơ là 220V. khi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 332V thì cả đèn và động cơ đều hoạt động đúng công suất định mức. Công suất định mức của động cơ là:
A: 605W
B: 543,4W
C: 485,8W
D: 583.4W

Bài 2:Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khe sáng đồng thời phát ra 3 bức xạ, có bước sóng lần lượt là 0.4, 0.5 và 0.6. Khoảng cách giữa hai khe a=1mm, khoảng cách từ màn chứa 2 khe tới màn quan sát là 200cm. Tính khoảng cahc1 nhỏ nhất giữa hai vân sáng là kết quả của sự trùng nhau chỉ của hai bức xạ trong ba bức xạ trên?
A: 1.6mm
B: 0.4mm
C: 0.8mm
D: 1.2mm

Bài 3:Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khoảng cách 2 khe S1, S2 là a=0.8mm, khoảng cách từ màn tới khe là 2.5m. Nguồn sáng S phát ra bức xạ tối thiểu đơn sắc có bước sóng 400nm và cách trung trực S1S2 một đoạn 30cm. Hỏi độ rộng của khe sáng S tối thiểu bằng bao nhiêu thì không còn quan sát được hiện tượng giao thoa?
A: 0.38mm
B: 1.25mm
C: 0.15mm
D: 0.075mm

Bài 4:Hai điện cực Canxi đặt gần nhau trong chân không và được nối với một tụ điện có điện dung C=4.8nF. Chiếu sáng vào một trong hai điện cực với thời gian đủ dài bằng ánh sáng có tần số f= 10mũ15 Hz cho đến khi dòng điện mất hoàn toàn. Canxi có giời hạn quang điện là 450nm. Có bao nhiêu phần trăm năng lượng của phôton chuyển thành năng lượng điện trường ở tụ điện C? Cho hiệu suất quang điện bằng 1
A: 16.7%
B: 33.3%
C: 66.6%
D: 8.35%

Bài 4: Một hợp chất có chu kì bán rã lần lượt là T1= 1 giờ và T2= 2 giờ. Vậy chu kì bán rã của hỗn hợp trên là?

Bài 5: Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi chiều dài thanh treo 0.234m và gia tốc trọng trường 9.832m/s2. Nếu chiều dài thanh treo 0.232m và gia tốc trọng trường là 9.831m/s2 thì sau khi Trái Đất tự quay quanh trục của nó 1 vòng số chỉ đồng hồ là:
A: 24h 6 phút 7.2s
B: 24h 6 phút 6.4s
C: 23h 53 phút 52.8s
D: 24h 57 phút 3.7s


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: endybao trong 10:37:03 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
ai giúp em những bài tập này với  :D


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:01:02 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Cho mạch điện gồm 1 bóng đèn dây tóc mắc nối tiếp với động cơ xoay chiều một pha. Biết các giá trị định mức đèn là 120V-330W, điện áp định mức động cơ là 220V. khi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 332V thì cả đèn và động cơ đều hoạt động đúng công suất định mức. Công suất định mức của động cơ là:
A: 605W
B: 543,4W
C: 485,8W
D: 583.4W

Đèn hoạt động đúng công suất định mức: [tex]I=I_d_m=\frac{P_d_m}{U_d_m}=\frac{33}{12}A[/tex]

Vẽ giản đồ vecto, điện áp đèn cùng pha i, điện áp 2 đầu động cơ nhanh pha hơn i góc [tex]\varphi _M[/tex]

ta có: [tex]U^2=U_M^2+U^2_d_e_n+2U_MU_d_e_n.cos\varphi _M=>cos\varphi _M=\frac{247}{275}[/tex]

công suất động cơ: [tex]P=U_MIcos\varphi _M=543,4W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: endybao trong 12:25:46 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
ai có thể giải giúp mình các bài còn lại, thank trước  :D


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: santacrus trong 01:24:04 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Bài 1: Cho mạch điện gồm 1 bóng đèn dây tóc mắc nối tiếp với động cơ xoay chiều một pha. Biết các giá trị định mức đèn là 120V-330W, điện áp định mức động cơ là 220V. khi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 332V thì cả đèn và động cơ đều hoạt động đúng công suất định mức. Công suất định mức của động cơ là:
A: 605W
B: 543,4W
C: 485,8W
D: 583.4W
Đèn hoạt động đúng công suất định mức: [tex]I=I_d_m=\frac{P_d_m}{U_d_m}=\frac{33}{12}A[/tex]

Vẽ giản đồ vecto, điện áp đèn cùng pha i, điện áp 2 đầu động cơ nhanh pha hơn i góc [tex]\varphi _M[/tex]

ta có: [tex]U^2=U_M^2+U^2_d_e_n+2U_MU_d_e_n.cos\varphi _M=>cos\varphi _M=\frac{247}{275}[/tex]

công suất động cơ: [tex]P=U_MIcos\varphi _M=543,4W[/tex]


Mọi người, ai có thể vẽ được giản đồ vectơ cho bài toán này, xin giúp !


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: ankenz trong 01:05:36 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012


Bài 2:Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khe sáng đồng thời phát ra 3 bức xạ, có bước sóng lần lượt là 0.4, 0.5 và 0.6. Khoảng cách giữa hai khe a=1mm, khoảng cách từ màn chứa 2 khe tới màn quan sát là 200cm. Tính khoảng cahc1 nhỏ nhất giữa hai vân sáng là kết quả của sự trùng nhau chỉ của hai bức xạ trong ba bức xạ trên?
A: 1.6mm
B: 0.4mm
C: 0.8mm
D: 1.2mm

ta có khoảng cách từ vân trung tâm đến vân trùng thứ nhất của 1 và 2 là 4mm
tương tự 2 và 3 là 6mm, 1 và 3 là 2,4 mm
vậy khoảng cách gần nhất là khoảng cách giữa vân sáng trùng của 1,2 và 1,3 và bằng 4-2,4=,16 mm
chọn A


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập tổng hợp cần giải đáp
Gửi bởi: endybao trong 01:56:57 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012


Bài 2:Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khe sáng đồng thời phát ra 3 bức xạ, có bước sóng lần lượt là 0.4, 0.5 và 0.6. Khoảng cách giữa hai khe a=1mm, khoảng cách từ màn chứa 2 khe tới màn quan sát là 200cm. Tính khoảng cahc1 nhỏ nhất giữa hai vân sáng là kết quả của sự trùng nhau chỉ của hai bức xạ trong ba bức xạ trên?
A: 1.6mm
B: 0.4mm
C: 0.8mm
D: 1.2mm

ta có khoảng cách từ vân trung tâm đến vân trùng thứ nhất của 1 và 2 là 4mm
tương tự 2 và 3 là 6mm, 1 và 3 là 2,4 mm
vậy khoảng cách gần nhất là khoảng cách giữa vân sáng trùng của 1,2 và 1,3 và bằng 4-2,4=,16 mm
chọn A

đáp án là 0.8mm bạn ơi.