Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dangdanhduong trong 03:12:36 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9737Tiêu đề: sóng cơ hình thang cân
Gửi bởi: dangdanhduong trong 03:12:36 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
S1S2=8cm,lamda=2cm.lấy S3S4=4cm sao cho S1S2S3S4 là hình thang cân.tìm đường cao lớn nhất của hình thang sao cho S3S4 có 5 điểm cực đại


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ hình thang cân
Gửi bởi: missyou266 trong 03:48:22 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
S1S2=8cm,lamda=2cm.lấy S3S4=4cm sao cho S1S2S3S4 là hình thang cân.tìm đường cao lớn nhất của hình thang sao cho S3S4 có 5 điểm cực đại
ta có :  BAN XEM LẠI CHỖ [tex]\ lambda =1[/tex] thì phải [tex]\ lambda =2 [/tex] tính không ra  !!   với  lamba =1 (cm)                gọi d2:S2S4 và d1:S1S4
 ta có [tex] d2-d1= K\lambda=2= 2 (1)[/tex] ( vì ta để S3S4 có 5 cực đại thì S3S4 phải nằm trên cực dại thứ 2  ==> K=2)
gọi H la hinh chiếu của S4 xuống S1S2 , (goi HS4=h) thì ta có HS1= 2(cm) va HS2=6(cm)
xét tam giác vuông (S4S1H) vuông tại H ta có : [tex] h^{2}=d1^{2}-2^{2} (2)[/tex]
 
 xét tam giác vuông S4S2H vuông tại H ta có : [tex] h^{2}= d2^{2}-6^{2} (3) [/tex]
từ (2) và (3) ta được ==> [tex] d2^{2}-d1^{2}=32 (4) [/tex]
tư (4) va (2) ta suy ra :   d2 = 9 cm) va d1 = 7 (cm)  thay  d1 vào  (2 ) == > [tex] h= 3\sqrt{5}(cm)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ hình thang cân
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:51:33 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
S1S2=8cm,lamda=2cm.lấy S3S4=4cm sao cho S1S2S3S4 là hình thang cân.tìm đường cao lớn nhất của hình thang sao cho S3S4 có 5 điểm cực đại
Sửa đề lại là [tex]\lambda[/tex]=1cm mới đúng

Để đường cao của hình thang lớn nhất và trên S3S4 có 5 điểm dao động với biên độ cực đại ta có :

Tại S4 và S3 là những cực đại ứng với k=2 và k=-2
Tại S4: d2-d1=k[tex]\lambda[/tex]=2

S2S2S3S4 là hình thang cân ===>d22=S4S22=h2+62

d1=S1S42=h2+22

--->d22-d12=32
<--->(d2-d1)(d2+d1)=32 ===>d2+d1=16

Từ đó ===>d2=9
Vậy h=3[tex]\sqrt{5}[/tex]