Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanh_kha trong 02:41:47 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9736Tiêu đề: Giải dùm mấy bài vật lí 12...
Gửi bởi: thanh_kha trong 02:41:47 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1/ Rọi vào catot của 1 tế bào quang điện có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 thì dòng quang điện bắt đầu bị triệt tiêu khi đặt 1 hdt hãm Uh. Nếu rọi bằng [tex]\lambda[/tex]2 = 1,5[tex]\lambda[/tex]1 thì hdt hãm còn 1 nửa. Năng lượng photon có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 là 3eV. Tính cọng thoát của electron kloai làm bằng catot?
2/Biết A,B là 2 nguồn sóng cách 11cm. Tại M cách A,B lần lượt dA=18cm, dB=24cm, có biên độ dao động cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có 2 đường cực đại. Hòi dường cực đại gần A nhất cách A bao nhiêu?
3/Tại thời điểm ban đầu 2 chất điểm cùng dđđh qua gốc O theo chiều +, cùng biên độ, T1=0,8s. T2=2,4s. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là ? thì 2 chất điểm đi ngang nhau?


Tiêu đề: Trả lời: Giải dùm mấy bài vật lí 12...
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:15:06 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
2/Biết A,B là 2 nguồn sóng cách 11cm. Tại M cách A,B lần lượt dA=18cm, dB=24cm, có biên độ dao động cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có 2 đường cực đại. Hòi dường cực đại gần A nhất cách A bao nhiêu?

M có biên cực đại, giữa M và trung trực có 2 cực đại khác => [tex]24-18=3\lambda =>\lambda =2cm[/tex]

số cực đại trên AB: [tex]-11<k\lambda <11=> -5,5<k<5,5[/tex]

cực đại gần A nhất ứng với k =5, cực đại này cách trung điểm I của AB đoạn [tex]2,5\lambda =5cm[/tex]

=> cách A : 11/2  -  5 = 0,5 cm


Tiêu đề: Trả lời: Giải dùm mấy bài vật lí 12...
Gửi bởi: anhngoca1 trong 03:19:21 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
3/Tại thời điểm ban đầu 2 chất điểm cùng dđđh qua gốc O theo chiều +, cùng biên độ, T1=0,8s. T2=2,4s. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là ? thì 2 chất điểm đi ngang nhau?
câu này bạn sử dụng công thức này nhé ; 
[tex] deltaT =\frac{T2.T1}{T2-T1}= 1,2 (s) [/tex]
cho mình hỏi tại sao lại có công thức trên, khi nào thì dc dùng nó ?


Tiêu đề: Trả lời: Giải dùm mấy bài vật lí 12...
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:04:43 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

2/Biết A,B là 2 nguồn sóng cách 11cm. Tại M cách A,B lần lượt dA=18cm, dB=24cm, có biên độ dao động cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có 2 đường cực đại. Hòi dường cực đại gần A nhất cách A bao nhiêu?

Ta có [tex] d_B-d_A=3\lambda=6 \to \lambda=2cm [/tex]
Có [tex] \frac{AB}{\lambda}=5,5 [/tex] nên mỗi bên đường trung trưc có 5 điểm dao động cực đại
Gọi N là điểm trên đoạn AB ta có:
[tex] NB-NA=k\lambda=5\lambda=10 [/tex] ( Do gần A nhất)
Mà NB + NA=11 \to NA=0,5


Tiêu đề: Trả lời: Giải dùm mấy bài vật lí 12...
Gửi bởi: thanh_kha trong 08:50:58 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
3/Tại thời điểm ban đầu 2 chất điểm cùng dđđh qua gốc O theo chiều +, cùng biên độ, T1=0,8s. T2=2,4s. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là ? thì 2 chất điểm đi ngang nhau?
câu này bạn sử dụng công thức này nhé ; 
[tex] deltaT =\frac{T2.T1}{T2-T1}= 1,2 (s) [/tex]
Đáp án bài này là 0,3s bạn ơi!! Công thức này chak sai roy. Còn bài 1 giải sao vậy các bạn?