Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: beokute trong 02:20:50 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9735Tiêu đề: 1 bài sóng cơ khó cần giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 02:20:50 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Cho 2 nguồn sóng dao động giống hệt nhau với biên độ 2cm.khoảng cách giữa 2 nguồn là 60cm,bước sóng la 20cm.coi biên độ không thay đổi trong quá trình truyền sóng.số điểm dao động với biên độ 3cm trong khoảng 2 nguồn là


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài sóng cơ khó cần giúp gấp
Gửi bởi: hoaisang2112 trong 02:30:53 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
2 nguồn cùng pha, cách nhau 60cm và bước sóng bằng 20cm nên trên đoạn nối 2 nguồn có 7 đường cực đại với 2 đường số 3 và -3 ở 2 nguồn, vậy trên đoạn nối 2 nguồn có 6 bó sóng (5 bó và 2 nửa bó sóng ở ngoài cùng). Do biên độ bụng sóng là 4cm nên trên mỗi bó sóng sẽ có 2 điểm có biên độ 3cm đối xứng qua bụng.
Suy ra có 2.6=12 điểm có biên độ 3cm


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài sóng cơ khó cần giúp gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:03:02 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Cho 2 nguồn sóng dao động giống hệt nhau với biên độ 2cm.khoảng cách giữa 2 nguồn là 60cm,bước sóng la 20cm.coi biên độ không thay đổi trong quá trình truyền sóng.số điểm dao động với biên độ 3cm trong khoảng 2 nguồn là

1 điểm bất kì thuộc S1S2, cách 2 nguồn lần lượt d1, d2 có biên độ:[tex]A=\left|2acos\left[\frac{\pi }{\lambda }(d_2-d_1) \right] \right|[/tex]

điểm có biên độ 3 cm thì: [tex]\left|2acos\left[\frac{\pi }{\lambda }(d_2-d_1) \right] \right|=3[/tex]

=>[tex]\frac{\pi }{20}(d_2-d_1)=0,23\pi +k\pi =>d_2-d_1=20k+23/5[/tex]

ta có: [tex]\left|d_2-d_1 \right|<60=>-60<20k+23/5<60=>-3,23<k<2,77[/tex]

=> có 6 điểm dao động với biên 3 cm.
Tiêu đề: Trả lời: 1 bài sóng cơ khó cần giúp gấp
Gửi bởi: ODD trong 06:11:27 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
bai` nay` tui thấy 12 điểm là đúng