Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoaisang2112 trong 02:13:26 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9734Tiêu đề: [Thắc mắc] 1 bài có 2 đáp án
Gửi bởi: hoaisang2112 trong 02:13:26 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Em có thắc mắc câu công suất điện trong đề sư phạm lần 2. Mong các thầy giải đáp giúp em.

Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện trở dây cuốn là 50 ôm. Khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 220V thì sinh ra một công suất cơ học 128W. Hệ số công suất của động cơ là 10/11. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:
A. 3,2A
B. 5,5A
C. 0,8A
D. 0,5A

Công suất của nguồn điện bằng công suất cơ học cộng với công suất hao phí, ta có pt bậc 2 theo I:
[tex]UIcos\varphi =P+I^{2}R \Rightarrow 50I^{2}-220.\frac{10}{11}.I+128=0[/tex]
Suy ra I=3,2A hoặc I=0,8. Như vậy có 2 giá trị của I.Tiêu đề: Trả lời: [Thắc mắc] 1 bài có 2 đáp án
Gửi bởi: missyou266 trong 03:52:30 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Em có thắc mắc câu công suất điện trong đề sư phạm lần 2. Mong các thầy giải đáp giúp em.

Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện trở dây cuốn là 50 ôm. Khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 220V thì sinh ra một công suất cơ học 128W. Hệ số công suất của động cơ là 10/11. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:
A. 3,2A
B. 5,5A
C. 0,8A
D. 0,5A

Công suất của nguồn điện bằng công suất cơ học cộng với công suất hao phí, ta có pt bậc 2 theo I:
[tex]UIcos\varphi =P+I^{2}R \Rightarrow 50I^{2}-220.\frac{10}{11}.I+128=0[/tex]
Suy ra I=3,2A hoặc I=0,8. Như vậy có 2 giá trị của I.


bài này mình nghe thầy trieubeo nói chọn giá trị I nhỏ nhất (vì  chỉ xét với Công suất nhỏ )