Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoaisang2112 trong 02:04:16 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9733Tiêu đề: Hạt nhân - Quang điện - Sóng cơ
Gửi bởi: hoaisang2112 trong 02:04:16 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy các bạn giải đáp giúp em 3 câu hỏi sau:

Câu 1: Hạt α có khối lượng 4,0013u (với 1u = 1,66055.10-27 kg) được gia tốc trong máy xíchclôtrôn với cảm ứng từ của từ trường có độ lớn B=1T. Đến vòng cuối, quỹ đạo của hạt có bán kính R=1m.  Động năng của nó khi đó là:
A. 48,1 MeV.   B. 25,2 MeV.   C. 16,5 MeV.   D. 39,7 MeV.

Câu 2: Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm
A. được chắn bởi tấm thủy tinh dày.   B. tích điện âm.
C. tích điện dương với giá trị nhỏ.   D. không tích điện.

Câu 3: Khi sóng trên mặt nước gặp một khe chắn có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì
A. sóng gặp khe bị phản xạ lại.                            B. sóng tiếp tục truyền thẳng qua khe.
C. sóng truyền qua giống như khe là tâm phát sóng mới.   D. sóng gặp khe sẽ dừng lại.


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân - Quang điện - Sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:49:05 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy các bạn giải đáp giúp em 3 câu hỏi sau:

Câu 1: Hạt α có khối lượng 4,0013u (với 1u = 1,66055.10-27 kg) được gia tốc trong máy xíchclôtrôn với cảm ứng từ của từ trường có độ lớn B=1T. Đến vòng cuối, quỹ đạo của hạt có bán kính R=1m.  Động năng của nó khi đó là:
A. 48,1 MeV.   B. 25,2 MeV.   C. 16,5 MeV.   D. 39,7 MeV.

Câu 2: Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm
A. được chắn bởi tấm thủy tinh dày.   B. tích điện âm.
C. tích điện dương với giá trị nhỏ.   D. không tích điện.

Câu 3: Khi sóng trên mặt nước gặp một khe chắn có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì
A. sóng gặp khe bị phản xạ lại.                            B. sóng tiếp tục truyền thẳng qua khe.
C. sóng truyền qua giống như khe là tâm phát sóng mới.   D. sóng gặp khe sẽ dừng lại.


Câu 1 . Áp dụng công thức : [tex]R = \frac{mv}{Bq}\Rightarrow v =\frac{BqR}{m}\Rightarrow \frac{mv^{2}}{2} = \frac{(BqR)^{2}}{2m}[/tex]

Câu 2: Giới hạn quang điện của kẽm thuộc vùng tử ngoại nên khi dùng một tấm thủy tinh dày chắn as hồ quang thì thành phần tử ngoại trong as  hồ quang xem như bị hấp thụ hết, nên không gây ra HTQĐ

Câu 3:  Xem hiện tượng nhiễu xạ trong SGK