Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Dont Cry trong 01:08:10 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9730Tiêu đề: Con lắc lò xo trong thi thử chuyen Bắc Giang lần 3.
Gửi bởi: Dont Cry trong 01:08:10 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:
1 con lắc lò xo trên mặt phẳng ngang.
$m=50g$ ,tích điện $q=20*10^-6$ C. Độ cứng $k=20 N/m$.Khi vật đang nằm Cân bằng thì ng ta tạo 1 điện trường đều $E=10^5 V/m$ trong ko gian bao quanh con lắc có hướng dọc theo trục lx trong khoảng thời gian nhỏ $t=0,01s$ coi rằng trong thời gian này vật chưa kip dịch chuyển.
Sau đó con lắc dđ với biên  độ  bao nhiêu.
Mong thầy  cô và các bạn giúp đở.
Em  xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo trong thi thử chuyen Bắc Giang lần 3.
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:49:43 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:
1 con lắc lò xo trên mặt phẳng ngang.
$m=50g$ ,tích điện $q=20*10^-6$ C. Độ cứng $k=20 N/m$.Khi vật đang nằm Cân bằng thì ng ta tạo 1 điện trường đều $E=10^5 V/m$ trong ko gian bao quanh con lắc có hướng dọc theo trục lx trong khoảng thời gian nhỏ $t=0,01s$ coi rằng trong thời gian này vật chưa kip dịch chuyển.
Sau đó con lắc dđ với biên  độ  bao nhiêu.
Từ biểu thức tính xung lượng của lực ta có:[tex]\Delta p=F.\Delta t=m.\Delta v\Leftrightarrow q.E.\Delta t=m.v\Leftrightarrow v=\frac{qE\Delta t}{m}=\frac{20.10^{-6}.10^{5}.0,01}{0,05}=0,4m/s=40cm/s[/tex]
Vận tốc này chính là vận tốc cực đại. Vậy ta có:[tex]v_{max}=\omega .A=\sqrt{\frac{k}{m}}.A\Rightarrow A=v.\sqrt{\frac{m}{k}}=40\sqrt{\frac{0,05}{20}}=2cm[/tex]


Tiêu đề: Bài tập về dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: amy.nt trong 10:29:06 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
giúp mình nhé mọi người ơi!!
Một vật dao động điều hòa trên một quĩ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x=10cm thì vật có vận tốc v=20 pi căn 3 (cm/s).
a, Viết phương trình dao động của vật. chọn gốc thừoi gian là lúc vật đi qua vị trí Cân bằng theo chiều dương.
b, Tính vận tốc và gia tốc cực đại của vật.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 12:21:05 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
giúp mình nhé mọi người ơi!!
Một vật dao động điều hòa trên một quĩ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x=10cm thì vật có vận tốc v=20 pi căn 3 (cm/s).
a, Viết phương trình dao động của vật. chọn gốc thừoi gian là lúc vật đi qua vị trí Cân bằng theo chiều dương.
b, Tính vận tốc và gia tốc cực đại của vật.
a. Trước tiên ta có biên độ dao động là: A = L / 2= 40/2=20cm.
Áp dụng hệ thức độc lập ta có:[tex]\omega =\frac{v}{\sqrt{A^{2}-x^{2}}}=\frac{20\pi \sqrt{3}}{\sqrt{20^{2}-10^{2}}}=2\pi (rad/s)[/tex]
Gốc thời gian là khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương vậy pha ban đầu:[tex]\varphi =-\frac{\pi }{2}(rad)[/tex]
Vậy phương trình dao động có dạng:[tex]x=20cos\left(2\pi t-\frac{\pi }{2} \right)(cm)[/tex]
b. [tex]v_{max}=\omega .A=2\pi .20=40\pi cm/s; a_{max}=\omega ^{2}.A=4.\pi ^{2}.20=80.\pi ^{2}(cm/s^{2})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo trong thi thử chuyen Bắc Giang lần 3.
Gửi bởi: canhhaiau trong 07:52:44 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:
1 con lắc lò xo trên mặt phẳng ngang.
$m=50g$ ,tích điện $q=20*10^-6$ C. Độ cứng $k=20 N/m$.Khi vật đang nằm Cân bằng thì ng ta tạo 1 điện trường đều $E=10^5 V/m$ trong ko gian bao quanh con lắc có hướng dọc theo trục lx trong khoảng thời gian nhỏ $t=0,01s$ coi rằng trong thời gian này vật chưa kip dịch chuyển.
Sau đó con lắc dđ với biên  độ  bao nhiêu.
Từ biểu thức tính xung lượng của lực ta có:[tex]\Delta p=F.\Delta t=m.\Delta v\Leftrightarrow q.E.\Delta t=m.v\Leftrightarrow v=\frac{qE\Delta t}{m}=\frac{20.10^{-6}.10^{5}.0,01}{0,05}=0,4m/s=40cm/s[/tex]
Vận tốc này chính là vận tốc cực đại. Vậy ta có:[tex]v_{max}=\omega .A=\sqrt{\frac{k}{m}}.A\Rightarrow A=v.\sqrt{\frac{m}{k}}=40\sqrt{\frac{0,05}{20}}=2cm[/tex]
em nghĩ cái này không đúng tại vì khi tác dụng một lực thì làm cho lò xo dãn một đoạn x nào đó nữa chứ đây không pải là vận tốc cực đại của nó mà là vân tốc tại ly độ x


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo trong thi thử chuyen Bắc Giang lần 3.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:05:20 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
@haiau: chú ý cái đề bài "trong khoảng thời
gian nhỏ $t=0,01s$ coi rằng trong thời gian này vật chưa kip dịch chuyển."


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo trong thi thử chuyen Bắc Giang lần 3.
Gửi bởi: amy.nt trong 10:06:57 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Giúp em với  [-O< [-O<
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nặng có khối lượng m gắn vào lò xo có khối lượng không đáng kể, có k=100N/m. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Chiều dương hướng từ trên xuống dưới. Kéo vật nặng xuống phía dưới cách vị trí cân bằng 5căn2 và truyền cho nó vận tốc 20picăn2 cm/s theo chiều từ trên xuống dưới thì vật nặng dao động điều hòa với tần số 2Hz. Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, g=10m/sbình phương, pi bình phương=10.
a, tính khối lượng và viết phương trình dao động.
b, tính vận tốc của vật lúc có li độ x=5cm và vmax