Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 12:24:30 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9725Tiêu đề: Bài tán sắc cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 12:24:30 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím vàng đỏ lần lượt là 1,343 va 1,338 va 1,328. Chiếu 1 chùm sáng trắng song2 từ nước ra không khí người ta thấy tia ló màu vàng có phương là là với mạt nước. Góc giữa tia ló mầu đỏ và tia phản xạ màu tím bằng


Tiêu đề: Trả lời: Bài tán sắc cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:37:13 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím vàng đỏ lần lượt là 1,343 va 1,338 va 1,328. Chiếu 1 chùm sáng trắng song2 từ nước ra không khí người ta thấy tia ló màu vàng có phương là là với mạt nước. Góc giữa tia ló mầu đỏ và tia phản xạ màu tím bằng

Theo giả thiết tia vàng bắt đầu PXTP nên : i = ighv với   [tex]sini_{ghv} = \frac{1}{n_{v}}[/tex]. Ta tính được i

Góc khúc xạ ứng với tia đỏ được tính bởi : [tex]\frac{sini}{sinr_{d}} = \frac{1}{n_{d}} \Rightarrow r_{d}[/tex]

Vẽ pháp tuyến của mặt nước em sẽ thấy góc cần tìm là : [tex]\alpha = 180^{0} - i - r_{d}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:48:10 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Đây là bài về ánh sáng mà bạn đặt tên Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp ??? Nội dung và tiêu đề không ăn nhập gì với nhau hết ???

Nội dung mình hỏi cái gì thì lấy cái đó đặt tên chứ ???

Hy vọng bạn khắc phục điều này, nếu bài sau còn không rõ ràng như vậy, chúng tôi sẽ khóa topic.

Admin đã sửa lại tiêu đề cho phù hợp !