Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minhdestroy trong 11:52:00 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9721Tiêu đề: Mạch dao động LC
Gửi bởi: minhdestroy trong 11:52:00 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
tại thời điểm t NL điện trường và từ trường có giá trị W1 và W2. sau khoảng thời gian ngắn nhất là 3/200s thì năng lượng điện trường giảm 3 lần và NL từ trường tăng 3 lần. chu kì của mạch bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:22:25 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
tại thời điểm t NL điện trường và từ trường có giá trị W1 và W2. sau khoảng thời gian ngắn nhất là 3/200s thì năng lượng điện trường giảm 3 lần và NL từ trường tăng 3 lần. chu kì của mạch bao nhiêu
Bảo toàn năng lượng tại thời điểm ban đầu và lúc sau ta được:
[tex] w_{d1} + w_{t1}= \frac{w_{d1}}{3} + 3w_{t1} \to w_{d1}=3w_{t1} [/tex]
Vậy tại thời điểm ban đầu: [tex] q_1=\frac{q_0\sqrt{3}}{2} [/tex]
Thời điểm lúc sau: [tex] q_2=\frac{q_0}{2} [/tex]
Khoảng thời gian đó là [tex] \frac{T}{12}=\frac{3}{200} \to T=0,18s [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: kydhhd trong 12:36:41 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
tại thời điểm t NL điện trường và từ trường có giá trị W1 và W2. sau khoảng thời gian ngắn nhất là 3/200s thì năng lượng điện trường giảm 3 lần và NL từ trường tăng 3 lần. chu kì của mạch bao nhiêu
bảo toàn năng lượng:[tex]\frac{1}{2}Cu^{2}+\frac{1}{2}Li^{2}=1/2Cu'^{2}+1/2Li'^{2}=1/2.1/3Cu^{2}+3.1/2.Li^{2}\Rightarrow 1/2Li^{2}=1/3.1/2Cu^{2}[/tex]
[tex]\frac{1}{2}Cu^{2}+\frac{1}{2}Li^{21/2CU^{2}o\Rightarrow u=\frac{\sqrt{3}}{2}Uo[/tex]
khi năng lương điện trường giảm đi 3 lân thì hiệu điện thế 2 đầu tụ giảm căn 3 lần so với hiệu điện thế 2 đầu tụ tại thời điểm đó---->[tex]u2=\frac{u}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}Uo=\frac{1}{2}Uo[/tex]
vậy ta chỉ cần tính thời gian để điện áp giảm từ:[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}Uo\rightarrow \frac{1}{2}U0[/tex]
góc quay được là pi/6:[tex]\frac{\Pi }{6}:\frac{2\Pi }{T}=\frac{3}{200}\Rightarrow T=0,18s[/tex]