Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xitrum0419 trong 10:51:21 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9716Tiêu đề: 1 câu về phản ứng nhiệt hạch
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 10:51:21 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Một khối nhiên liệu hạt nhân có thể tham gia vào phản ứng nhiệt hạch có mật độ 2,5.10^22
cm^(-3), người ta
có thể làm nóng chúng lên đến nhiệt độ 10^8K trong thời gian 10^(-7)s. Phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra không?
A. Không thể xác định được B. tùy loại hạt nhân
C. Không D. Có