Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:49:27 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9714Tiêu đề: Xin giúp bài khoảng cách quang phổ!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:49:27 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i = 600. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. Bề dày của bản mặt e = 2 cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
A. 0,146 cm.   B. 0,0146 m.   C. 0,0146 cm.   D. 0,292 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài khoảng cách quang phổ!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:00:28 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i = 600. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. Bề dày của bản mặt e = 2 cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
A. 0,146 cm.   B. 0,0146 m.   C. 0,0146 cm.   D. 0,292 cm.


Thầy tham khảo bài giải của thầy Dương tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6579).


Tiêu đề: xin giúp chứng minh công thức quang phổ!!!
Gửi bởi: quocnh trong 04:06:49 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i = 600. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. Bề dày của bản mặt e = 2 cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
A. 0,146 cm.   B. 0,0146 m.   C. 0,0146 cm.   D. 0,292 cm.
bài này có công thức này d(tím) - d(đỏ) = cos(60)*e*(tanrđ – tanrt)
Xin các thầy cố chứng minh giúp.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài khoảng cách quang phổ!!!
Gửi bởi: traugia trong 01:13:21 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
 Ta có: HT = e tanrt và HD = e tanrđ
 => DT = HD - HT = e (tanrđ - tanrt )
Độ rộng của chùm tia ra khỏi bản mặt song song là:
  DK = DT cos 60 = e. cos60 (tanrđ - tanrt )
 ( Do chùm tia ló khỏi bản mặt song song luôn có đặc điểm là song song với tia sáng tới ban đầu )
   do đó : góc [tex](\hat{KDT})= 60[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài khoảng cách quang phổ!!!
Gửi bởi: traugia trong 01:31:13 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Ta có: HT = e tanrt và HD = e tanrđ
 => DT = HD - HT = e (tanrđ - tanrt )
Độ rộng của chùm tia ra khỏi bản mặt song song là:
  DK = DT cos 60 = e. cos60 (tanrđ - tanrt )
 ( Do chùm tia ló khỏi bản mặt song song luôn có đặc điểm là song song với tia sáng tới ban đầu )
   do đó : góc [tex](\hat{KDT})= 60[/tex]