Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bachnien trong 09:52:34 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9707Tiêu đề: Giúp e giải bài tập dao động điện từ
Gửi bởi: bachnien trong 09:52:34 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây và một tụ xoay . Điện trở thuần của mạch là R ( R có giá trị rất nhỏ). Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến một giá trị C0 để bắt được sóng có tần số góc [tex]\omega[/tex]
 . Sau đó xoay tụ một góc nhỏ để suất điện động cảm ứng có giá trị không đổi nhưng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch thì giảm xuống n lần. Hỏi điện dung của tụ điện thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?
A. 2nR [tex]\omega[/tex]
C0          B. nR C02         C. . 2nR C02         D. nR C0


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e giải bài tập dao động điện từ
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:03:11 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây và một tụ xoay . Điện trở thuần của mạch là R ( R có giá trị rất nhỏ). Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến một giá trị C0 để bắt được sóng có tần số góc [tex]\omega[/tex]
 . Sau đó xoay tụ một góc nhỏ để suất điện động cảm ứng có giá trị không đổi nhưng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch thì giảm xuống n lần. Hỏi điện dung của tụ điện thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?
A. 2nR [tex]\omega[/tex]
C0          B. nR C02         C. . 2nR C02         D. nR C0


Em tham khảo link sau (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8444.msg39389#msg39389)