Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bimbim trong 08:38:59 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9702Tiêu đề: bài dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: bimbim trong 08:38:59 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có pt x1=A1cos(2fpit-pi/6) và x2=A2cos(2fpit-pi) cm. Dao động tổng hợp có phương trình[tex]x=9cos(2f\pi t+\varphi )cm[/tex]
để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị là :
A 15 căn 3
B 9 căn 3
C 7cm
D 18 căn 3 cm


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:09:24 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
18
hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có pt x1=A1cos(2fpit-pi/6) và x2=A2cos(2fpit-pi) cm. Dao động tổng hợp có phương trình[tex]x=9cos(2f\pi t+\varphi )cm[/tex]
để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị là :
A 15 căn 3
B 9 căn 3
C 7cm
D 18 căn 3 cm
Bạn tự vẽ giản đồ ra nhé:
Gọi x là góc hợp bởi A và A1
Áp dụng định lý hàm sin ta có:
Ta có [tex] \frac{A_2}{sinx}=\frac{A}{sin30} [/tex]
[tex] \to A_2=18sinx [/tex] Để biên độ A2 đạt cực đại thì sinx=1 hay [tex] {\Delta}AA_1A_2 [/tex] vuông
[tex] \to A_2=18 \to A_1=\sqrt{A_2^2-A^2}=9\sqrt{3} [/tex]