Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 08:05:57 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9701Tiêu đề: giúp mình bài dao động cơ với !!
Gửi bởi: anhhai09x trong 08:05:57 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
bài 1 : một vật dao động điều hòa với phương trình [tex]X = 2Cos(\frac{\prod{}}{4}t + \frac{\prod{}}{3})[/tex]
 Cm . tính từ thời điểm t=0 sau thời gian bao nhiêu thì vật đi qua vịtris có li độ  [tex]X = \sqrt{3}[/tex] Cm

 Cm theo chiều dương trục tọa độ ?
em làm ra 6 s nhưng đáp án là 14s. các bác xem giúp em với!!
thanks !!!


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài dao động cơ với !!
Gửi bởi: kydhhd trong 10:22:34 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
bài 1 : một vật dao động điều hòa với phương trình [tex]X = 2Cos(\frac{\prod{}}{4}t + \frac{\prod{}}{3})[/tex]
 Cm . tính từ thời điểm t=0 sau thời gian bao nhiêu thì vật đi qua vịtris có li độ  [tex]X = \sqrt{3}[/tex] Cm

 Cm theo chiều dương trục tọa độ ?
em làm ra 6 s nhưng đáp án là 14s. các bác xem giúp em với!!
thanks !!!
thời gian bạn tính là lần đầu tiên nó có li độ cân tính
ta có thời gian tổng quát đêr vậy có li độ căn3 : t=6+nT (vơi n=0,1,2,3.....)
với t=0 thì t=6s
  t=2 thì t= 14s
  ............
bạn xem đáp an nào phù hopwj thì lấy
nếu đáp án có cả 6s và 14s thì chịu( đề bài có vấn đề)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài dao động cơ với !!
Gửi bởi: anhhai09x trong 10:25:51 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
đề bài chỉ cho 14s thui bác ạ!!
thank bác nhìu!!