Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Ken1202 trong 08:02:38 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9700Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng cần mọi người giúp
Gửi bởi: Ken1202 trong 08:02:38 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1 nguồn sáng có công suất P=2W, phát ánh sáng có [tex]\lambda 0,597.10^{-6}[/tex]m  tỏa ra mọi hướng. Nếu đường kính mắt người là 4mm và mắt cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80photon tới mắt trong 1s. Khoảng cách xa nguồn nhất mà mắt thấy nguồn là?
Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:10:22 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1 nguồn sáng có công suất P=2W, phát ánh sáng có [tex]\lambda 0,597.10^{-6}[/tex]m  tỏa ra mọi hướng. Nếu đường kính mắt người là 4mm và mắt cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80photon tới mắt trong 1s. Khoảng cách xa nguồn nhất mà mắt thấy nguồn là?


Hướng dẫn cho em phương pháp :

+ Số photon do nguồn phát ra trong 1s : [tex]N = \frac{P}{hc/\lambda } =[/tex]

+ Vì ánh sáng tỏa mọi hướng ( xem là đẳng hướng ) nên số photon đến diện tích S cách nguồn một khoảng R trong 1 s :

[tex]n = \frac{N.S}{4\pi R^{2}} [/tex]

Để mắt cảm nhận được ta có [tex]n = \frac{NS}{4\pi R^{2}} \geq 80 \Rightarrow R[/tex] với [tex]S = \pi d^{2}[/tex] ( d là đường kính của con ngươi )

Nên : [tex]n = \frac{Nd^{2}}{4R^{2}} \geq 80 \Rightarrow R \leq ....[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng cần mọi người giúp
Gửi bởi: Ken1202 trong 12:02:44 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1 nguồn sáng có công suất P=2W, phát ánh sáng có [tex]\lambda 0,597.10^{-6}[/tex]m  tỏa ra mọi hướng. Nếu đường kính mắt người là 4mm và mắt cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80photon tới mắt trong 1s. Khoảng cách xa nguồn nhất mà mắt thấy nguồn
Cám ơn thầy nhiều ạ!