Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Ken1202 trong 11:17:49 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9689Tiêu đề: Nhờ mn giải giùm bài dòng điện này
Gửi bởi: Ken1202 trong 11:17:49 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Nối 2 cực của máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm R=20  mắc nối tiếp với tụ. Khi roto quay với tốc độ  n vòng/phút thì  I=1A. Khi quay với tốc độ 3n vòng/phút thì I=6A. Hỏi khi quay 2n vòng/phút thì Zc?
 %-)


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mn giải giùm bài dòng điện này
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:27:38 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Nối 2 cực của máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm R=20  mắc nối tiếp với tụ. Khi roto quay với tốc độ  n vòng/phút thì  I=1A. Khi quay với tốc độ 3n vòng/phút thì I=6A. Hỏi khi quay 2n vòng/phút thì Zc?
 %-)
   Khi quay với tốc độ n vòng/phút

I=[tex]\frac{kn}{\sqrt{R^{2}+ZC^{2}}}[/tex]=1
Khi quay với tốc độ 3nvong/phút

I'=[tex]\frac{k3n}{\sqrt{R^{2}+ZC^{2}/9}}[/tex]=6

Lập tỷ số ==>ZC=[tex]\sqrt{\frac{27}{5}}R[/tex]


Khi quay với tốc độ 2n vòng/p thì ZC'=ZC/2= [tex]\frac{1}{2}\sqrt{\frac{27}{5}}R[/tex]=6[tex]\sqrt{15}\Omega[/tex]