Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ODD trong 10:15:33 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9685Tiêu đề: tụ điện mạch RLC
Gửi bởi: ODD trong 10:15:33 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Đoạn mạch gồm  R,thuần cảm L,C nối tiếp.Diện áp 2 đầu mạch là [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex]
 làm thay đổi điện dung của tụ thì thấy điện áp hiệu dụng cực đại 2 đầu tụ là 2U.Tính quan hệ giữa Zl và R


Tiêu đề: Trả lời: tụ điện mạch RLC
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:20:14 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Đoạn mạch gồm  R,thuần cảm L,C nối tiếp.Diện áp 2 đầu mạch là [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex]
 làm thay đổi điện dung của tụ thì thấy điện áp hiệu dụng cực đại 2 đầu tụ là 2U.Tính quan hệ giữa Zl và R
Thay đổi C để UC max thì UCmax=U[tex]\frac{\sqrt{R^{2}+ZL^{2}}}{R}[/tex]=2U
<--->[tex]ZL=\sqrt{3}R[/tex]Tiêu đề: Trả lời: tụ điện mạch RLC
Gửi bởi: KPS trong 10:23:33 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Đoạn mạch gồm  R,thuần cảm L,C nối tiếp.Diện áp 2 đầu mạch là [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex]
 làm thay đổi điện dung của tụ thì thấy điện áp hiệu dụng cực đại 2 đầu tụ là 2U.Tính quan hệ giữa Zl và R

[tex]U_{Cmax}=\frac{U}{R}\sqrt{R^2 + Zl^2}==>2U=\frac{U}{R}\sqrt{R^2 + Zl^2}===> 4R^2=R^2 + Zl^2[/tex]

mặt khác [tex] Zc=\frac{R^2+Zl^2}{Zl}[/tex] thế cái trên vô là xong