Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bimbim trong 08:53:25 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9680Tiêu đề: giúp mình bài về điện xoay chiều
Gửi bởi: bimbim trong 08:53:25 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
1/cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi dc, tụ điện có điệ dụng C và điện trở R, Có 2 giá trị khác nhau của L là L1 và L2 thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có cùng 1 giá trị. Giá trị của L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại là:
A. [tex]L=\frac{2L_1L_2}{L_1+L_2}[/tex]
B [tex]L=\frac{L_1+L_2}{2}[/tex]
C [tex]L=\frac{L_1L_2}{2(L_1+L_2)}[/tex]
D [tex]L=\frac{L_1L_2}{L_1+L_2}[/tex]
2/ Một photon có năng lượng e' bay qua 2 nguyên tử đang ở mức kích thích. Sau đó ngoài photon e' còn có thêm 2 photon e1 va e2 bay ra. Photon e2 bay ngược hướng với photon e', sóng điện từ ứng vơi e1 ngược pha với sóng điện từ ứng với e'. photon nào dc phát xạ do cảm ứng?
A không photon nào
B cả hai e1 và e2
C e1
D e2


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài về điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:26:52 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
1/cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi dc, tụ điện có điệ dụng C và điện trở R, Có 2 giá trị khác nhau của L là L1 và L2 thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có cùng 1 giá trị. Giá trị của L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại là:
A. [tex]L=\frac{2L_1L_2}{L_1+L_2}[/tex]
B [tex]L=\frac{L_1+L_2}{2}[/tex]
C [tex]L=\frac{L_1L_2}{2(L_1+L_2)}[/tex]
D [tex]L=\frac{L_1L_2}{L_1+L_2}[/tex]
2 giá trị L cho cùng UL [tex]==> \frac{ZC}{ZC^2+R^2}=\frac{1}{2ZL1}+\frac{1}{2ZL2}[/tex]
thay L để ULmax ==> [tex]\frac{ZC}{ZC^2+R^2}=\frac{1}{ZL}[/tex]
[tex]==> L=2\frac{L1.L2}{L1+L2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài về điện xoay chiều
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:02:31 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
2/ Một photon có năng lượng e' bay qua 2 nguyên tử đang ở mức kích thích. Sau đó ngoài photon e' còn có thêm 2 photon e1 va e2 bay ra. Photon e2 bay ngược hướng với photon e', sóng điện từ ứng vơi e1 ngược pha với sóng điện từ ứng với e'. photon nào dc phát xạ do cảm ứng?
A không photon nào
B cả hai e1 và e2
C e1
D e2
Theo đặc điểm của Laze thì ta chọn đáp án A. Photon được phát ra do phát xạ cảm ứng phải thoả mãn điều kiện. Bay cùng hướng với e'. Cùng pha với e'