Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: halminton trong 07:20:44 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9677Tiêu đề: Bài con lắc trên mặt trăng
Gửi bởi: halminton trong 07:20:44 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp em bài này với, chi tiết giùm em, em cảm thấy khó hiểu quá , nào là Tsai, T đúng,....
Khi đưa một vật lên một hành tinh, vật ấy chỉ chịu một lực hấp dẫn bằng 1/4 lực hấp dẫn mà nó chịu trên mặt Trái Đất. Giả sử một đồng hồ quả lắc chạy rất chính xác trên mặt trái đất được đưa lên hành tinh đó. Khi kim phút của đồng hồ này quay được 1 vòng thì thời gian trong thực tế là?
A. 0,5 giờ.
B. 2 giờ
C. 0,25 giờ.
D. 4 giờ


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc trên mặt trăng
Gửi bởi: kydhhd trong 10:07:33 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp em bài này với, chi tiết giùm em, em cảm thấy khó hiểu quá , nào là Tsai, T đúng,....
Khi đưa một vật lên một hành tinh, vật ấy chỉ chịu một lực hấp dẫn bằng 1/4 lực hấp dẫn mà nó chịu trên mặt Trái Đất. Giả sử một đồng hồ quả lắc chạy rất chính xác trên mặt trái đất được đưa lên hành tinh đó. Khi kim phút của đồng hồ này quay được 1 vòng thì thời gian trong thực tế là?
A. 0,5 giờ.
B. 2 giờ
C. 0,25 giờ.
D. 4 giờ
chu ki của con lăc trên mặt đất là:[tex]T=2\Pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
Chu kì của con lắc trên hành tinh:[tex]T'=2\Pi\sqrt{\frac{l}{g/4}}=2.2\Pi \sqrt{\frac{l}{g}}\Rightarrow T'=2T[/tex]
như vậy trên hành tinh này đồng hồ chạy chậm đi. Khi kim phút quay 1 vòng tức là 1 giờ thì đồng hồ này trên trái đất sẽ quay được 2 giờ