Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 07:03:26 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9676Tiêu đề: Các thầy giải thích cặn kẽ bài thi đãi học 2011 với ạ?
Gửi bởi: Quangviplove trong 07:03:26 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Chiếu từ nước ra không khí một chùm sáng song song rất hẹp(coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc:tím,lam,đỏ,lục ,vàng.tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước(sát với mặt phân cách giữa hai môi trường).không kể tia đơn sắc màu lục ,các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:
A.tím,lam,đỏ
B.đỏ,vàng,lam
C.đỏ,vàng
D. Lam,tím


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giải thích cặn kẽ bài thi đãi học 2011 với ạ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:21:36 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Chiếu từ nước ra không khí một chùm sáng song song rất hẹp(coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc:tím,lam,đỏ,lục ,vàng.tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước(sát với mặt phân cách giữa hai môi trường).không kể tia đơn sắc màu lục ,các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:
A.tím,lam,đỏ
B.đỏ,vàng,lam
C.đỏ,vàng
D. Lam,tím
ta thấy ighdo>ighvang>ighLuc > ighLam>ighTim
tia lục bắt đầu thỏa ĐK PX TPhần ==> i=ighLuc ==> ighdo>ighvang>i> ighLam>ighTim . Những tia có bước sóng nhỏ hơn lục đều thỏa ==> tia đỏ, vàng ló ra ngoải


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giải thích cặn kẽ bài thi đãi học 2011 với ạ?
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:29:19 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Chiếu từ nước ra không khí một chùm sáng song song rất hẹp(coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc:tím,lam,đỏ,lục ,vàng.tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước(sát với mặt phân cách giữa hai môi trường).không kể tia đơn sắc màu lục ,các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:
A.tím,lam,đỏ
B.đỏ,vàng,lam
C.đỏ,vàng
D. Lam,tím

Tia lục đi là là mặt nước => phản xạ toàn phần => [tex]sini_g_h=\frac{1}{n_l_u_c}[/tex]

điều kiện phản xạ toàn phần là [tex]i\geq i_g_h[/tex]

chùm song song trên cùng góc tới i, vì chiết suất của lam và tím là lớn hơn hết, nên góc giới hạn phản xạ toàn phần của chúng nhỏ hơn của lục => chúng thỏa điều kiện PXTP => ló ra ngoài là Đáp Án C.