Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: ankenz trong 05:55:13 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9673Tiêu đề: Hệ phương trình.
Gửi bởi: ankenz trong 05:55:13 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Thầy cô, các bạn giải giúp bài này.

Giải hệ phương trình: [tex]\begin{cases}\left(x^{2}+1\right)x+\left(y-4\right)\sqrt{3-y}=0\\22x^{2}+9y^{2}+18\sqrt{4-3x}=0\end{cases}[/tex]
Thank all!

Moderator: Anh vui lòng viết hoa đầu câu, một lần nữa thì Topic sẽ bị khóa không cần báo trước. Anh "trích dẫn" để xem lại cách gõ hệ phương trình nhé.


Tiêu đề: Trả lời: hệ phương trình
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 06:15:08 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Thầy cô, các bạn giải giúp bài này.

Giải hệ phương trình: [tex]\begin{cases}\left(x^{2}+1\right)x+\left(y-4\right)\sqrt{3-y}=0\\22x^{2}+9y^{2}+18\sqrt{4-3x}=0\end{cases}[/tex]
Thank all!
Cái pt 1 [tex](x^{2}+1)x+(y-4)\sqrt{3-y}=0[/tex] [tex](x^{2}+1)x=(4-y)\sqrt{3-y}[/tex] xét hàm [tex]f(t)= (t^2+1)t[/tex] hàm này đồng biến điều kiên là [tex]t\geq0[/tex] từ đây bạn thế [tex]x=\sqrt{3-y}[/tex] vào pt 2 chắc sẽ ra thôi.