Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 05:26:41 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9672Tiêu đề: Vật lí hạt nhân và điện cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:26:41 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một hỗn hợp 2 chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là [tex]T_{1}=1[/tex] giờ và [tex]T_{2}=2[/tex] giờ .Vậy chu kì bán rã của hỗn hợp trên là bao nhiêu?
A. 0,67 giờ
B. 0,75 giờ
C. 0,5 giờ
D. Đáp án khác

Bài 2: Mạch R, L, C nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều [tex]u=U_{0}cos\omega t\left(V \right)[/tex], với [tex]\omega[/tex] thay đổi được . Thay đổi [tex]\omega[/tex] để [tex]U_{Cmax}[/tex] .Giá trị [tex]U_{Cmax}[/tex] là biểu thức nào sau đây:
[tex]A. U_{Cmax}=\frac{U}{\sqrt{1-\frac{Z_{C}^{2}}{Z_{L}^{2}}}}[/tex]
[tex]B. U_{Cmax}=\frac{U}{\sqrt{1-\frac{Z_{L}^{2}}{Z_{C}^{2}}}}[/tex]
[tex]C.U_{Cmax}=\frac{2UL}{\sqrt{4LC-R^{2}C^{2}}}[/tex]
[tex]D.U_{Cmax}=\frac{2U}{R\sqrt{4LC-R^{2}C^{2}}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vật lí hạt nhân và điện cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:30:23 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một hỗn hợp 2 chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là [tex]T_{1}=1[/tex] giờ và [tex]T_{2}=2[/tex] giờ .Vậy chu kì bán rã của hỗn hợp trên là bao nhiêu?
A. 0,67 giờ
B. 0,75 giờ
C. 0,5 giờ
D. Đáp án khác

Bài 2: Mạch R, L, C nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều [tex]u=U_{0}cos\omega t\left(V \right)[/tex], với [tex]\omega[/tex] thay đổi được . Thay đổi [tex]\omega[/tex] để [tex]U_{Cmax}[/tex] .Giá trị [tex]U_{Cmax}[/tex] là biểu thức nào sau đây:
[tex]A. U_{Cmax}=\frac{U}{\sqrt{1-\frac{Z_{C}^{2}}{Z_{L}^{2}}}}[/tex]
[tex]B. U_{Cmax}=\frac{U}{\sqrt{1-\frac{Z_{L}^{2}}{Z_{C}^{2}}}}[/tex]
[tex]C.U_{Cmax}=\frac{2UL}{\sqrt{4LC-R^{2}C^{2}}}[/tex]
[tex]D.U_{Cmax}=\frac{2U}{R\sqrt{4LC-R^{2}C^{2}}}[/tex]

Bài 2: link http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/2326-cuc-tri-trong-bai-toan-dien-xoay-chieu (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/2326-cuc-tri-trong-bai-toan-dien-xoay-chieu)