Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xitrum0419 trong 04:33:15 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9669Tiêu đề: 1 câu khó trong đề chuyên thái bình
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 04:33:15 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Mạch R, L, C nối tiếp . Đặt vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều u = U0cost (V), với  thay đổi được. Thay đổi [tex]\omega[/tex]
 để UCmax. Giá trị UCmax là biểu thức nào sau đây
Đáp án là [tex]\frac{u}{\sqrt{1-(Zl/zc)^2}}[/tex]
Mong mọi người giải thích zum


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu khó trong đề chuyên thái bình
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:56:00 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Mạch R, L, C nối tiếp . Đặt vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều u = U0cost (V), với  thay đổi được. Thay đổi [tex]\omega[/tex]
 để UCmax. Giá trị UCmax là biểu thức nào sau đây
Đáp án là [tex]\frac{u}{\sqrt{1-(Zl/zc)^2}}[/tex]
Mong mọi người giải thích zum

đáp án kỳ quặc Ucmax lại có u trong đáp án, mà Ucmax không phụ thuộc vào R sao?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu khó trong đề chuyên thái bình
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 05:05:02 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
có phải UC max là [tex]\frac{u\sqrt{R^2+ZL^2}}{R}[/tex]
 đúng k thầy nhưng em đọc trong đc một số tài liều thì Ucmax=[tex]\frac{U}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}\sqrt{\frac{1}{1-\frac{R^2C}{4L}}}[/tex]
vậy trong 2 CT trên thì công thức nào đúng vậy thầy
Mong thầy giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu khó trong đề chuyên thái bình
Gửi bởi: zichzac trong 05:44:00 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
có phải UC max là [tex]\frac{u\sqrt{R^2+ZL^2}}{R}[/tex]
 đúng k thầy nhưng em đọc trong đc một số tài liều thì Ucmax=[tex]\frac{U}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}\sqrt{\frac{1}{1-\frac{R^2C}{4L}}}[/tex]
vậy trong 2 CT trên thì công thức nào đúng vậy thầy
Mong thầy giúp đỡ

--bạn nhầm rui trường hợp này UC max là [tex]\frac{u\sqrt{R^2+ZL^2}}{R}[/tex] <=> Cthay đổi tìm UC max
còn trường hợp này Ucmax=[tex]\frac{U}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}\sqrt{\frac{1}{1-\frac{R^2C}{4L}}}[/tex]  W thay đổi  tìm UCmax


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu khó trong đề chuyên thái bình
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 05:56:13 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
bạn có thế chỉ ra cách biến đổi đc k mình ngồi 2 ngày nay r mà chưa biến đổi ra đc


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu khó trong đề chuyên thái bình
Gửi bởi: zichzac trong 06:14:04 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Cho mình hỏi đây là đề chuyên thái bình lần mấy thế bạn??


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu khó trong đề chuyên thái bình
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 06:17:28 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
lần 4


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu khó trong đề chuyên thái bình
Gửi bởi: zichzac trong 06:26:15 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Ta có Uc=I Zc=[tex]\inline \frac{U}{{C\sqrt {{L^2}{{\rm{W}}^4} + ({R^2} - 2\frac{L}{C}){{\rm{W}}^2} + \frac{1}{{{C^2}}}} }}[/tex] =[tex]\inline \frac{U}{{C\sqrt Y }}[/tex]
Đặt W^2 =x suy ra y=[tex]\inline {L^2}{x^2} + ({R^2} - 2\frac{L}{C})x + \frac{1}{{{C^2}}}[/tex]

Ucmax khi ymin===>tìm ymin thay vào UC là ok
===> hay kết quả thế này ==>
Ucmax=[tex]\inline \frac{{2UL}}{{R\sqrt {4LC - {C^2}{R^2}} }}[/tex]