Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 03:26:12 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9665Tiêu đề: Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 03:26:12 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc dadooongj điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc lò xo giãn nhiều nhất người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo khi đó con lắc dao động với biên độ A1. tính tỉ số A1/A


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:20:41 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc dadooongj điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc lò xo giãn nhiều nhất người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo khi đó con lắc dao động với biên độ A1. tính tỉ số A1/A
khi con lắc đạt biên (lò xo giãn nhiều nhất) x=A, ta giữ điểm chính giữa lò xo lại vật cách vị trí cân bằng mới 1 đoạn x'=x/2=A/2. Vận tốc vật trước và sau khi giữ lò xo không đổi (v=0) ==> vị trí x' chính là vị trí biên ==> A'=A/2 ==> A'/A=1/2


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 04:54:05 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
thây ơi tại sao giứ lò xo ở điểm chính giữa thi biên độ lại giảm đi 1/2 a thây giải thich khĩ hỏ em vơi a


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:12:12 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
thây ơi tại sao giứ lò xo ở điểm chính giữa thi biên độ lại giảm đi 1/2 a thây giải thich khĩ hỏ em vơi a
Em coi trong hình nhé. với số liệu cụ thể đó.
Trong hình B là VTCB cách vị trí trung điểm O là 10 và cách VTCB cố định 20.
+ Kéo cho lò xo giãn 60cm tương đương chiều dài lò xo dài lo+A=20+40
+ giữ điểmchính giữa ==> O cố định ==> Ta thấy B cách VT O là 30cm, mà VTCB cách O là 10 ==> B cách VTCB là 20(A/2)
(không chen hình được kìa)