Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mysmallstar12 trong 02:32:14 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9663Tiêu đề: Mọi người xem giúp mình mấy bài vật lí 12 này với!
Gửi bởi: mysmallstar12 trong 02:32:14 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
1.Một vật dao động đều hòa với pt x=14cos(4pi.t-pi/3)cm.Tính tốc độ của vật trong khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu đến khi vật qua VTCB theo chiều dương lần 1?
2.Vật nhỏ thực hiện dao động đều hòa với biên độ A,chu kì T.Xét trong 1 khoảng thời gian 2T/3 tốc độ trung bình nhỏ nhất mà vật đi được là bao nhiêu?
3.Con lắc đơn treo trong điện trường có cường độ không đổi hướng thẳng đứng. Cho vật tích điện Q thì thấy tỉ số giữa chu kì dao động nhỏ khi điện trường hướng lên hoặc hướng xuống là T1/T2=9/11. Điện tích Q là điện tích:
A.dương B.âm C.dương hoặc âm D.ko xác định được
4.Hai con lắc cùng chiều dài,cùng khối lượng.Hai vật nặng của con lắc mang điện tích q1,q2.Chúng đặt trong từ trường đều có vectơ E thẳng đứng hướng xuống thì chu kì lần lượt là T1=5T0,T2=5T0/7,với T0 là chu kì của chúng khi không có điện trường.Tìm q1/q2.
5.Một vật khối lượng m=10g dao động theo pt x=10sin0,25pi(2t+1)(cm).Tìm giá trị cực đại của lực tác dụng lên vật và của thế năng dao động,lấy pi^2=10.
6.Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc chiếu vào khe S.Một người dùng kính lúp quan sát thì thấy trên màn có hai hệ vân giao thoa,đồng thời giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm liên tiếp có hai vân sáng thuộc ánh sáng có bước sóng lamđa1 và ba vân sáng thuộc ánh sáng có bước sóng lamđa2.Biết 1 trong 2 bức xạ có bước sóng là 500nm,xác định giá trị cụ thể của lamđa1 và lamđa2.