Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 02:02:39 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9660Tiêu đề: ĐIỆN VÀ TÁN SẮC
Gửi bởi: KPS trong 02:02:39 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
1) Một đèn Nêon đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V,, f=50Hz. Biết đèn sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực không nhỏ hơn 155V. Hỏi trong 1 giây đèn sáng lên và tắt đi bao nhiêu lần?
A. 100 lần
B. 150 lần
C. 50 lần
D. 200 lần

2) Chiếu 1 tia sáng màu lục đến gần như vuông góc với mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A=6^o, vân tốc tia sáng màu lục trong lăng kính là 1,9.10^8 m/s. Góc lệch của tia ló là?
A. 0,0518 rad
B. 0,06 rad
C. 0,0426 rad
D. 0,0567 rad

thầy và các bạn giải giúp mình với...cảm ơn mọi ngườiTiêu đề: Trả lời: ĐIỆN VÀ TÁN SẮC
Gửi bởi: ODD trong 02:27:09 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
[tex]\frac{155}{220\sqrt{2}}\approx 0.5 \rightarrow \varphi =60^o[/tex]
Trong 1 chu kì đèn sáng lên 2 lần=> 50.2=100==>A