Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tiennguyen trong 12:52:46 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9659Tiêu đề: Một số câu TN trong đề thi đại học năm 07 cần giúp
Gửi bởi: tiennguyen trong 12:52:46 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Nhờ Thầy, Cô và các bạn giúp em với.
1. Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay denta cố định là 6kg.m^2 đang đứng yên thì chịu tác dùng của một momen lực 30N.m đối với trục quay dental. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kể từ khi bắt đầu quay, bánh xe đạt tới vận tốc góc có độ lớn 100rad/s.
A.15s      B. 12s            C. 30s           D, 20s

2. Có ba quả cầu nhỏ đồng chất khối lượng m1, m2, m3 được gắn theo thứ tự các điểm A, B, C trên một thanh AC hình trụ mảnh, cứng, có khối lượng ko đáng kể, sao cho thanh xuyên qua tâm của các quả cầu.Biê`t m1=2m2=2M và AB=BC. Để khối tâm của hệ nằm tại trung điểm của AB th2i khối lượng m3 bằng
A. 2M/3        C. M/3                D. M                          B. 2M

3. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC ko phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz. Biết điện trở thuần R=25(omega), củộn dây thầun cầm có L = 1/pi (H). Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trễ pha pi/4 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là
A. 100 (omega)           B. 150(omega)            C. 125 ( omega)              D. 75(omega)

4. Lần lượt chiếu vào catot một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng lamda1=0,26 micromet và bức xạ có bước sóng lamda2=1,2 lamda1. thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện bức ra từ catot lần lượt là v1, và v2 với v2=3/4 v1. Giới hạn quang điện lamda0 của kim loại làm catot này là
A. 1,00micromet        B. 0,42 micromet            C. 1,45micromet         D. 0,90micromet


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu TN trong đề thi đại học năm 07 cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:16:39 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012


3. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC ko phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz. Biết điện trở thuần R=25(omega), củộn dây thầun cầm có L = 1/pi (H). Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trễ pha pi/4 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là
A. 100 (omega)           B. 150(omega)            C. 125 ( omega)              D. 75(omega)

4. Lần lượt chiếu vào catot một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng lamda1=0,26 micromet và bức xạ có bước sóng lamda2=1,2 lamda1. thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện bức ra từ catot lần lượt là v1, và v2 với v2=3/4 v1. Giới hạn quang điện lamda0 của kim loại làm catot này là
A. 1,00micromet        B. 0,42 micromet            C. 1,45micromet         D. 0,90micromet


3.TA có R=25, ZL=100
 
Để hiệu điện thế trễ pha II/4 so với cường độ dòng điện thì : [tex]\frac{ZC-ZL}{R}=1[/tex]
==>ZC=125 [tex]\Omega[/tex]

4. [tex]\lambda o=\frac{(n^{2}-1)\lambda 1\lambda 2}{n^{2}\lambda 2-\lambda 1}[/tex]
Với n=v2/v1 (Do [tex]\lambda 2>\lambda 1[/tex])

==>[tex]\lambda 0=[/tex]0,42[tex]\mu m[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Một số câu TN trong đề thi đại học năm 07 cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 01:26:04 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012


4. Lần lượt chiếu vào catot một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng lamda1=0,26 micromet và bức xạ có bước sóng lamda2=1,2 lamda1. thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện bức ra từ catot lần lượt là v1, và v2 với v2=3/4 v1. Giới hạn quang điện lamda0 của kim loại làm catot này là
A. 1,00micromet        B. 0,42 micromet            C. 1,45micromet         D. 0,90micromet
Đối với bước sóng [tex] \lambda_1: \frac{hc}{\lambda_1}=\frac{hc}{\lambda_0} + \frac{1}{2}mv_1^2 [/tex] hay [tex] \frac{9}{16\lambda_1}=\frac{9hc}{16\lambda_0} + \frac{1}{2}m\frac{9}{16}v_1^2 [/tex] (1)
Đối với bước sóng [tex] \lambda_2: \frac{5hc}{6\lambda_1}=\frac{hc}{\lambda_0} + \frac{1}{2}m\frac{9}{16}v_1^2 (2) [/tex]
Lấy (2)-(1) ta được:[tex] \frac{13}{48\lambda_1}=\frac{7}{16\lambda_0} \to \lambda_0=0,42{\mu}m [/tex]