Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hungnq trong 07:07:59 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9651Tiêu đề: Giúp em một câu hộp đen trong đề thi thử với
Gửi bởi: hungnq trong 07:07:59 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X mắc nối tiếp với phần tử Y. Biết X,Y là 1 trong các phần tử R,C, cuộn dây. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế [tex]u=U\sqrt{6}cos(100\pi t) V[/tex] thì hiệu điện thế hiệu dụng trên 2 phân tử X,Y đo được là [tex]U_X=\sqrt{2}U, U_Y=U[/tex]. Tìm 2 phần tử X,Y
A. cuộn dây và C
B. cuộn dây và R
C. R và C
D. Không tồn tại bộ phần tử thỏa mãn


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một câu hộp đen trong đề thi thử với
Gửi bởi: thangco11a1 trong 07:49:43 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Ta có: [tex]U_{AB}=\sqrt{U_{x}^{2}+U_{y}^{2}}[/tex]
Ux và Uy vuông pha ==> có 2 đáp án thỏa mãn B và C ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một câu hộp đen trong đề thi thử với
Gửi bởi: laihoaxm trong 08:07:51 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
đáp án chỉ là R và C thôi!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một câu hộp đen trong đề thi thử với
Gửi bởi: thangco11a1 trong 08:39:26 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
sao vậy bạn, mình không hiểu