Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: halminton trong 06:42:17 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9649Tiêu đề: Tìm cách giải nhanh
Gửi bởi: halminton trong 06:42:17 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Các bạn ơi, có thể giải bài này bằng một cách nhanh được ko
Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 10000 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9C. Khi dòng điện trong mạch là 6.10-6A thì điện tích trên tụ điện là bao nhiêu
Mình giải bằng hệ phương trình hai ẩn dài ớn !!


Tiêu đề: Trả lời: Tìm cách giải nhanh
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:56:29 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Các bạn ơi, có thể giải bài này bằng một cách nhanh được ko
Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 10000 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9C. Khi dòng điện trong mạch là 6.10-6A thì điện tích trên tụ điện là bao nhiêu
Mình giải bằng hệ phương trình hai ẩn dài ớn !!

Em chỉ cần sử dụng hệ thức : [tex]Q_{0}^{2} = q^{2} + \left(\frac{i}{\omega } \right)^{2} \Rightarrow |q| = \sqrt{Q_{0}^{2}-\left(\frac{i}{\omega } \right)^{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tìm cách giải nhanh
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:38:29 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Đúng rồi đây là hệ thức độc lập. Mình chứng minh thử nhé.
Phương trình của điện tích:[tex]q=Q_{0}cos\left(\omega t+\varphi \right)[/tex](1)
Phương trình của dòng điện: [tex]i=q'=-\omega Q_{0}sin\left(\omega t+\varphi \right)\Leftrightarrow \frac{i}{\omega }=-Q_{0}sin\left(\omega t+\varphi \right)[/tex](2)
Bình phương hai vế của (1) và (2) cộng với nhau có thể rút ra được biểu thức cần tìm:[tex]Q^{2}_{0}=q^{2}+\frac{i^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]
Có thể biến đổi thành các biểu thức khác:[tex]\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}}+\frac{q^{2}}{Q^{2}_{0}}=1[/tex]
....