Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nhoknhonhinho trong 12:11:12 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9648Tiêu đề: Bài toán về hoá khó
Gửi bởi: nhoknhonhinho trong 12:11:12 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Cho m gam hổn hợp axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tavs dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối.nếu cũng cho m gam gỗn hợp X nói trên tác dụng với Ca(OH)2 vừa đủ thì thu dược b gam muối. biểu thức liên hệ m, a, b là
A 9m=2a-11b       B.3m=22b-19a        C.8m=19a-11b             D.m=11b-10a


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về hoá khó
Gửi bởi: haitayhaibua trong 12:50:07 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Cho m gam hổn hợp axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tavs dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối.nếu cũng cho m gam gỗn hợp X nói trên tác dụng với Ca(OH)2 vừa đủ thì thu dược b gam muối. biểu thức liên hệ m, a, b là
A 9m=2a-11b       B.3m=22b-19a        C.8m=19a-11b             D.m=11b-10a

Bài này cơ bản mà  ^-^
Gọi số mol -COOH trong hỗn hợp là x mol
khi pư NaOH : 1H đc thay thế bởi 1Na
a=m+22x (1)
Khi pư Ca(OH)2 : dùng bảo toàn điện tích nCa2+=x/2
b=m + 20x -x =19x (2)
Nhân 1 vs 19 , nhân 2 vs 22 rồi khử đi ta đc B
đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về hoá khó
Gửi bởi: dangkhoacb5 trong 02:11:35 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Cho m gam hổn hợp axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tavs dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối.nếu cũng cho m gam gỗn hợp X nói trên tác dụng với Ca(OH)2 vừa đủ thì thu dược b gam muối. biểu thức liên hệ m, a, b là
A 9m=2a-11b       B.3m=22b-19a        C.8m=19a-11b             D.m=11b-10a

Bài này cơ bản mà  ^-^
Gọi số mol -COOH trong hỗn hợp là x mol
khi pư NaOH : 1H đc thay thế bởi 1Na
a=m+22x (1)
Khi pư Ca(OH)2 : dùng bảo toàn điện tích nCa2+=x/2
b=m + 20x -x =19x (2)
Nhân 1 vs 19 , nhân 2 vs 22 rồi khử đi ta đc B
đáp án B
bài này bạn dùng phương pháp tự chọn lượng chất cũng ra nữa đó
coi hh chỉ gồm một axit đơn chức và một axit hai chức với số mol bằng nhau và bằng 1 mol, khối lượng axit ban đầu là 100g, dùng tang giảm khối lượng dẽ tìm được giá trị của a và b, từ đó chọn được đáp án B.
Bạn thông cảm tính giùm nha, mình không có máy tính ở đây (hjhj cách tính này hơi ăn gian mọt chút nhưng mà tại đề có nói rõ ràng đâu,)