Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ym trong 11:05:10 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9647Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: ym trong 11:05:10 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1. Một cllx có w= 25 rad/s. rơi tự do mà trục lx thẳng đứng vật nặng bên dưới. Ngay khi con lắc có v= 42cm/s thì đầu trên lx bị giứ lại. Tính vận tốc cực đại cuả con lắc.

2. Một con lắc có diện tích S= 100cm2. điện trở R= 0,45 ôm quay đều vs tốc độ góc w= 100rad/s trog 1 từ trường đều có cảm ứng từ B=0,1 T xung quanh 1 trục nằm trog mặt phẳng vòng dây và vuông góc vs các đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trong vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là?

3. một con lắc lxo gồm vật nhỏ m=0,02 kg, lxo có k=1 N/m. vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lxo. hệ số msat trượt giứa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. bđầu giữ lxo ở vị trí lxo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. g=10m/s2. tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trog quá trình dao động là?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: mizu_pro trong 11:37:41 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1. Một cllx có w= 25 rad/s. rơi tự do mà trục lx thẳng đứng vật nặng bên dưới. Ngay khi con lắc có v= 42cm/s thì đầu trên lx bị giứ lại. Tính vận tốc cực đại cuả con lắc.đáp án là 58cm/s đúng k bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 11:47:17 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1. Một cllx có w= 25 rad/s. rơi tự do mà trục lx thẳng đứng vật nặng bên dưới. Ngay khi con lắc có v= 42cm/s thì đầu trên lx bị giứ lại. Tính vận tốc cực đại cuả con lắc.
Độ biến dạng ở VTCB khi con lắc bị giữ lại: [tex]\Delta l_{0} =\frac{mg}{K} = \frac{g}{\omega ^{2}} = 0,016m = 1,6cm[/tex]
Sau khi bị giữ lại vật nặng của con lắc sẽ dao động xung quanh vị trí cân bằng với biên độ được xác định:
        [tex]A = \sqrt{(\Delta l_{0}^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}})} =2,32 cm[/tex]
=> Tốc độ cực đại của vật là: vmax = A[tex]\omega [/tex] = 58 cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 11:57:04 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
2. Một con lắc ????có diện tích S= 100cm2. điện trở R= 0,45 ôm quay đều vs tốc độ góc w= 100rad/s trog 1 từ trường đều có cảm ứng từ B=0,1 T xung quanh 1 trục nằm trog mặt phẳng vòng dây và vuông góc vs các đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trong vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là?
Thời gian cần tính nhiệt tỏa ra là: t = [tex]\frac{2\pi N}{\omega }[/tex] = [tex]20\pi[/tex] s
Suất điện động hiệu dụng ( = điện áp) xuất hiện trong khung dây: U = [tex]\frac{NBS\omega }{\sqrt{2}}[/tex] = [tex]\frac{0,1}{\sqrt{2}} V[/tex]
Nhiệt lượng tỏa ra sau khi quay được 1000 vòng: Q = [tex]\frac{U^{2}}{R}t[/tex] = 0,698 J


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 12:06:10 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
3. một con lắc lxo gồm vật nhỏ m=0,02 kg, lxo có k=1 N/m. vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lxo. hệ số msat trượt giứa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. bđầu giữ lxo ở vị trí lxo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. g=10m/s2. tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trog quá trình dao động là?

Vị trí vật đạt tốc độ lớn nhất cũng chính là vị trí cân bằng "động" mà vật đi qua lần đầu tiên => độ biến dạng ở vị trí cân bằng " động" lần đầu tiên vật đi qua là:
                   [tex]\Delta l_{0} = \frac{\mu mg}{K} = 0,02m = 2cm[/tex]
Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng : [tex]\frac{1}{2}K\Delta l^{2} - \frac{1}{2}K\Delta l_{0}^{2} - \frac{1}{2}mv_{max}^{2} = \mu mg(\Delta l-\Delta l_{0})[/tex]
<=> vmax = 0,4[tex]\sqrt{2}cm/s[/tex]