Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:46:18 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9646Tiêu đề: Lăng kính và điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:46:18 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là [tex]U_{L},U_{C},U[/tex]. Biết [tex]U_{L}=U_{C}\sqrt{2}[/tex] và [tex]U=U_{C}[/tex]. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?
A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
D. Do [tex]U_{L}>U_{C}[/tex] nên [tex]Z_{L}>Z_{C}[/tex] và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng.

Câu 2: Lăng kính có tiết diện là tam giác cân ABC, góc chiết quang [tex]A=120^{0}[/tex], chiết suất của lăng kính đối với mọi loại ánh sáng đều lớn hơn [tex]\sqrt{2}[/tex]. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB của lăng kính theo phương song song với BC sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt AB truyền xuống BC. Tại BC chùm sáng sẽ:
A. Một phần phần chùm sáng phản xạ và một phần khúc xạ.
B. Phản xạ toàn phần lên AC rồi ló ra ngoài theo phương song song BC
C. Ló ra ngoài theo phương song song AB
D. Ló ra ngoài theo phương song song AC

Câu 3: Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song hẹp (coi như một tia sáng) từ không khí vào một bể nước với góc tới bằng [tex]30^{0}[/tex]. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước và mặt phản xạ hướng lên. Chùm tia ló ra khỏi mặt nước sau khi phản xạ tại gương là
A. chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương vuông góc với tia tới.
B. chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương hợp với tia tới một góc [tex]60^{0}[/tex].
C. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch ít nhất.
D. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch ít nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất.Tiêu đề: Trả lời: Lăng kính và điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 11:06:00 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là [tex]U_{L},U_{C},U[/tex]. Biết [tex]U_{L}=U_{C}\sqrt{2}[/tex] và [tex]U=U_{C}[/tex]. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?
A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
D. Do [tex]U_{L}>U_{C}[/tex] nên [tex]Z_{L}>Z_{C}[/tex] và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng.


Chọn D


Tiêu đề: Trả lời: Lăng kính và điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:39:26 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp

Câu 2: Lăng kính có tiết diện là tam giác cân ABC, góc chiết quang [tex]A=120^{0}[/tex], chiết suất của lăng kính đối với mọi loại ánh sáng đều lớn hơn [tex]\sqrt{2}[/tex]. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB của lăng kính theo phương song song với BC sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt AB truyền xuống BC. Tại BC chùm sáng sẽ:
A. Một phần phần chùm sáng phản xạ và một phần khúc xạ.
B. Phản xạ toàn phần lên AC rồi ló ra ngoài theo phương song song BC
C. Ló ra ngoài theo phương song song AB
D. Ló ra ngoài theo phương song song AC


tia tím bị lệch nhiều nhất, xét xem tia tím có phản xạ toàn phần tại BC không
ĐK để có phản xạ toàn phần tai M là:[tex]SinM2>\frac{1}{n}[/tex]
ĐL khúc xạ ánh sáng tai K:[tex]nsinK1=sin60\Rightarrow sinK1=\frac{\sqrt{3}}{2n}[/tex]
tính góc M2: M2=90-M3=90-(180-120-K1)=30+K1
[tex]sinM2=Sin(30+K1)=Sin30CosK1+Cos30SinK1=\frac{1}{2}\sqrt{1-\frac{3}{4n^{2}}}+\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2n}[/tex]
[tex]\Rightarrow sinM2=\frac{1}{4n}\sqrt{4n^{2}-3}+\frac{3}{4n}[/tex]
[tex]n>\sqrt{2}=>4n^{2}-3>1\Rightarrow SinM2>\frac{1}{4n}+\frac{3}{4n}=\frac{1}{n}[/tex]
vậy tia tím sẽ phản xạ toàn phần tai BC---> các tia còn lại cũng phản xạ toàn phần tại BC(hình vẽ)
Nhìn vào hình ta thấy D3=D4--> K2=L2----->L2=K1---Tia đỏ ló ea song song với BC vậy các tía còn lại cũng ló ra sẽ song song với BC


Tiêu đề: Trả lời: Lăng kính và điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:14:23 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là [tex]U_{L},U_{C},U[/tex]. Biết [tex]U_{L}=U_{C}\sqrt{2}[/tex] và [tex]U=U_{C}[/tex]. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?
A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
D. Do [tex]U_{L}>U_{C}[/tex] nên [tex]Z_{L}>Z_{C}[/tex] và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng.


Chọn D
Đáp án là C , DaiVoDanh xem lại giúp


Tiêu đề: Trả lời: Lăng kính và điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 11:32:56 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là [tex]U_{L},U_{C},U[/tex]. Biết [tex]U_{L}=U_{C}\sqrt{2}[/tex] và [tex]U=U_{C}[/tex]. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?
A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
D. Do [tex]U_{L}>U_{C}[/tex] nên [tex]Z_{L}>Z_{C}[/tex] và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng.


Chọn D
Đáp án là C , DaiVoDanh xem lại giúp
vì bạn ghi là [tex]U_{L}[/tex] nên nhầm tưởng đây là hiệu điện của mình L( nó là hiệu điện thế dây)
[tex]U^{2}=Ur^{2}+(Ul-Uc)^{2}=Ur^{2}+(Ul-U)^{2}[/tex]
[tex]U^{2}_{L}=2U^{2}=Ul^{2}+Ur^{2}[/tex]
lấy 2 pt đó trừ cho nhau ta tính được Ul=U------> dòng điện cùng pha với i


Tiêu đề: Trả lời: Lăng kính và điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:14:30 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 3: Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song hẹp (coi như một tia sáng) từ không khí vào một bể nước với góc tới bằng [tex]30^{0}[/tex]. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước và mặt phản xạ hướng lên. Chùm tia ló ra khỏi mặt nước sau khi phản xạ tại gương là
A. chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương vuông góc với tia tới.
B. chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương hợp với tia tới một góc [tex]60^{0}[/tex].
C. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch ít nhất.
D. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch ít nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất.


[/quote]
câu này mình nghĩ chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Lăng kính và điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: anhngoca1 trong 12:55:16 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Câu 3: Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song hẹp (coi như một tia sáng) từ không khí vào một bể nước với góc tới bằng [tex]30^{0}[/tex]. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước và mặt phản xạ hướng lên. Chùm tia ló ra khỏi mặt nước sau khi phản xạ tại gương là
A. chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương vuông góc với tia tới.
B. chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương hợp với tia tới một góc [tex]60^{0}[/tex].
C. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch ít nhất.
D. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch ít nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất.


câu này mình nghĩ chọn D
 
[/quote]
câu này chọn B, các tia ló ra sẽ song song với nhau, vẽ hình như Đaivôdanh thì sẽ tính dc hợp với tia tới góc 60 độ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Lăng kính và điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: anhngoca1 trong 01:02:56 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp

Câu 2: Lăng kính có tiết diện là tam giác cân ABC, góc chiết quang [tex]A=120^{0}[/tex], chiết suất của lăng kính đối với mọi loại ánh sáng đều lớn hơn [tex]\sqrt{2}[/tex]. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB của lăng kính theo phương song song với BC sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt AB truyền xuống BC. Tại BC chùm sáng sẽ:
A. Một phần phần chùm sáng phản xạ và một phần khúc xạ.
B. Phản xạ toàn phần lên AC rồi ló ra ngoài theo phương song song BC
C. Ló ra ngoài theo phương song song AB
D. Ló ra ngoài theo phương song song AC


tia tím bị lệch nhiều nhất, xét xem tia tím có phản xạ toàn phần tại BC không
ĐK để có phản xạ toàn phần tai M là:[tex]SinM2>\frac{1}{n}[/tex]
ĐL khúc xạ ánh sáng tai K:[tex]nsinK1=sin60\Rightarrow sinK1=\frac{\sqrt{3}}{2n}[/tex]
tính góc M2: M2=90-M3=90-(180-120-K1)=30+K1
[tex]sinM2=Sin(30+K1)=Sin30CosK1+Cos30SinK1=\frac{1}{2}\sqrt{1-\frac{3}{4n^{2}}}+\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2n}[/tex]
[tex]\Rightarrow sinM2=\frac{1}{4n}\sqrt{4n^{2}-3}+\frac{3}{4n}[/tex]
[tex]n>\sqrt{2}=>4n^{2}-3>1\Rightarrow SinM2>\frac{1}{4n}+\frac{3}{4n}=\frac{1}{n}[/tex]
vậy tia tím sẽ phản xạ toàn phần tai BC---> các tia còn lại cũng phản xạ toàn phần tại BC(hình vẽ)
Nhìn vào hình ta thấy D3=D4--> K2=L2----->L2=K1---Tia đỏ ló ea song song với BC vậy các tía còn lại cũng ló ra sẽ song song với BC

vậy bài này không có đáp án à mọi ngườii????


Tiêu đề: Trả lời: Lăng kính và điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 01:20:35 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Câu 3: Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song hẹp (coi như một tia sáng) từ không khí vào một bể nước với góc tới bằng [tex]30^{0}[/tex]. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước và mặt phản xạ hướng lên. Chùm tia ló ra khỏi mặt nước sau khi phản xạ tại gương là
A. chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương vuông góc với tia tới.
B. chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương hợp với tia tới một góc [tex]60^{0}[/tex].
C. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch ít nhất.
D. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch ít nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất.


câu này mình nghĩ chọn D
 
câu này chọn B, các tia ló ra sẽ song song với nhau, vẽ hình như Đaivôdanh thì sẽ tính dc hợp với tia tới góc 60 độ
[/quote]
uk! câu 3 mình ghi nhầm ĐA để mình sửa lại
câu 2 cũng ĐA: B


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Lăng kính và điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: anhngoca1 trong 11:51:18 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012


Câu 2: Lăng kính có tiết diện là tam giác cân ABC, góc chiết quang [tex]A=120^{0}[/tex], chiết suất của lăng kính đối với mọi loại ánh sáng đều lớn hơn [tex]\sqrt{2}[/tex]. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB của lăng kính theo phương song song với BC sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt AB truyền xuống BC. Tại BC chùm sáng sẽ:
A. Một phần phần chùm sáng phản xạ và một phần khúc xạ.
B. Phản xạ toàn phần lên AC rồi ló ra ngoài theo phương song song BC
C. Ló ra ngoài theo phương song song AB
D. Ló ra ngoài theo phương song song AC

như Daivodanh làm thì phải là 'phản xạ toàn phần lên BC rồi ló ra ngoài theo phương song song BC'
-->không có đáp án phù hợp