Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 10:21:29 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9645Tiêu đề: Câu điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 10:21:29 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch RLC nt cuộn cảm thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 HDT XC U và tần số f.Nếu dặt vào 2 đầu tụ ddienj 1 ampe kế thì nó chỉ 1A và dòng tức thời chậm pha pi/6 so với u.Thay ampe kế bằng một vôn kế nó chỉ 167,3 V và Uv lệch pha pi/4 so với u.Tìm U 2 đầu đoạn mạch
A.100 V
B.125 V
C.150 V
D.175 VTiêu đề: Trả lời: Câu điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:37:34 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch RLC nt cuộn cảm thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 HDT XC U và tần số f.Nếu dặt vào 2 đầu tụ ddienj 1 ampe kế thì nó chỉ 1A và dòng tức thời chậm pha pi/6 so với u.Thay ampe kế bằng một vôn kế nó chỉ 167,3 V và Uv lệch pha pi/4 so với u.Tìm U 2 đầu đoạn mạch
A.100 V
B.125 V
C.150 V
D.175 V
Hướng dẫn em tự làm
+ Khi mắc ampe kế tụ nối tắt ==> mạch còn R,L ==>  [tex]ZL=\frac{\sqrt{3}}{3}.R[/tex]
+ Khi mắc vôn kế ==> uc chậm pha u 1 góc [tex]\pi/4[/tex] ==> u chậm pha hơn i 1 góc [tex]\pi/4[/tex]
==> [tex]UC-UL=UR ==> UC=UR(\frac{\sqrt{3}}{3}+1) ==> UR, UL[/tex]
==> [tex]U=\sqrt{(UL-UC)^2+UR^2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Câu điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: traugia trong 10:44:55 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch RLC nt cuộn cảm thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 HDT XC U và tần số f.Nếu dặt vào 2 đầu tụ ddienj 1 ampe kế thì nó chỉ 1A và dòng tức thời chậm pha pi/6 so với u.Thay ampe kế bằng một vôn kế nó chỉ 167,3 V và Uv lệch pha pi/4 so với u.Tìm U 2 đầu đoạn mạch
A.100 V
B.125 V
C.150 V
D.175 V
Vẽ giản đồ véc tơ ta có: Theo định lý hàm số sin đối với tam giác được tạo bởi 3 cạnh U, UC và URL thì:
              [tex]\frac{U}{sin\frac{\pi }{3}} = \frac{U_{C}}{Sin(\frac{\pi }{6}+\frac{\pi }{4})} => U = 150 V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Câu điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: giaovienvatly trong 10:50:19 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
xin gợi ý:
- Khi mắc A kế, mạch chỉ có RL, có R/ZL = căn3.
- Khi mắc V kế, vẽ GĐVT, suy ra, U = URcăn2 = (UC - UL)căn2 với UR/UL = căn3.