Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 10:18:20 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9643Tiêu đề: Câu hạt nhân cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 10:18:20 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Để xác định chu kỳ bán rã T của một chất phóng xạ người ta dùng máy đếm cung .Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung.Trong t2=2t1 máy đếm được n2=9n1/64 xung.Chu kì T có giá trị:
A.T=t1/2
B.T=t1/3
C.T=2t1
D.T=3t1


Tiêu đề: Trả lời: Câu hạt nhân cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:42:42 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Để xác định chu kỳ bán rã T của một chất phóng xạ người ta dùng máy đếm cung .Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung.Trong t2=2t1 máy đếm được n2=9n1/64 xung.Chu kì T có giá trị:
A.T=t1/2
B.T=t1/3
C.T=2t1
D.T=3t1
Đề bài không rõ chỗ n2=9n1/16 là tính từ từ thời điểm nào
+ Nếu tính từ t=0 thì vô lý, chắc là tính từ thời điểm t1.
[tex]n2=9n1/64 ==> N_1(1-2^{-2t/T})=9N_0(1-2^{-t/T})/64[/tex]
[tex] ==>N_0.2^{-t/T}.(1-2^{-2t/T})=9N_0(1-2^{-t/T})/64 [/tex]
Đặt [tex]x=2^{-t/T}[/tex]
[tex]x(1-x^2)=9(1-x)/64 ==> x^2+x-9/64=0 ==> T[/tex]
+ Nếu tính từ TĐ t=0 thì n2=16n1/9


Tiêu đề: Trả lời: Câu hạt nhân cần giải đáp.
Gửi bởi: anhngoca1 trong 04:16:16 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Để xác định chu kỳ bán rã T của một chất phóng xạ người ta dùng máy đếm cung .Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung.Trong t2=2t1 máy đếm được n2=9n1/64 xung.Chu kì T có giá trị:
A.T=t1/2
B.T=t1/3
C.T=2t1
D.T=3t1

Hướng dẫn em nhé:
[tex]n2=9n1/64 ==> N_0(1-2^{-2t/T})=9N_0(1-2^{-t/T})/64[/tex]
Đặt [tex]x=2^{-t/T}[/tex]
[tex]1-x^2=9(1-x)/64 ==> x ==> T[/tex]
thưa thầy, tính ra 1+x=9/64 -->x âm-->vô nghiệm ạ,theo em nghĩ thì n2phải lớn hơn n1 chứ ạ


Tiêu đề: Trả lời: Câu hạt nhân cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:55:29 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Để xác định chu kỳ bán rã T của một chất phóng xạ người ta dùng máy đếm cung .Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung.Trong t2=2t1 máy đếm được n2=9n1/64 xung.Chu kì T có giá trị:
A.T=t1/2
B.T=t1/3
C.T=2t1
D.T=3t1

Hướng dẫn em nhé:
[tex]n2=9n1/64 ==> N_0(1-2^{-2t/T})=9N_0(1-2^{-t/T})/64[/tex]
Đặt [tex]x=2^{-t/T}[/tex]
[tex]1-x^2=9(1-x)/64 ==> x ==> T[/tex]
thưa thầy, tính ra 1+x=9/64 -->x âm-->vô nghiệm ạ,theo em nghĩ thì n2phải lớn hơn n1 chứ ạ
ừ chắc đề sai, hôm qua không có máy tính nên cũng lười không kiểm tra