Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tnhung94 trong 10:11:38 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9641Tiêu đề: Một bài về dao động cơ cần mọi người giúp!!
Gửi bởi: tnhung94 trong 10:11:38 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:Hai vật nhỏ M và N,dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song gần nhau gốc O ngang nhau ,cùng chiều dương Ox và cùng biên độ A,nhưng chu kỳ dao động lần lươt là T1=0,6s và T2=1,2s.Tại thời điểm t=02 2 vật cùng đi qua tọa độ x=A/2 (M đi về vị trí cân bằng ,N đi ra biên) .Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu ,hai vật lại ngang nhau?
A.0,4s.               B.0,5s.                  C.0,2s.                   D.0,3s. 


Tiêu đề: Trả lời: Một bài về dao động cơ cần mọi người giúp!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:14:07 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:Hai vật nhỏ M và N,dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song gần nhau gốc O ngang nhau ,cùng chiều dương Ox và cùng biên độ A,nhưng chu kỳ dao động lần lươt là T1=0,6s và T2=1,2s.Tại thời điểm t=02 2 vật cùng đi qua tọa độ x=A/2 (M đi về vị trí cân bằng ,N đi ra biên) .Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu ,hai vật lại ngang nhau?
A.0,4s.               B.0,5s.                  C.0,2s.                   D.0,3s.  
Nhắc nhở em lần đầu về việc up đề thiếu chính xác !

Các bài không cùng chu kì thì các em phải tưởng tượng quá trình quay của các vecto :

Tại thời điểm t=02   vecto biểu diễn xM nằm phía trên trục hoành ; xN nằm phía dưới trục hoành và các vecto này đều hợp với trục hoành một góc 60 độ

Sau đó xM giảm còn xN tăng

Do [tex]\vec{X}_{M}[/tex] quay nhanh gấp hai lần [tex]\vec{X}_{N}[/tex] nên khi [tex]\vec{X}_{N}[/tex] quay được 60 ( xN đạt cực đại ) thì [tex]\vec{U}_{M}[/tex] quay được 120 độ ( xM đạt cực tiểu )

Kế tiếp  xM tăng còn xN giảm cho đến lúc [tex]\vec{X}_{N}[/tex] quay thêm 60 ( xN = A/2 ) thì [tex]\vec{U}_{M}[/tex] quay thêm 120 độ ( xM = A/2 ) là thời điểm chúng gặp nhau !

Vậy : [tex]\omega _{2}\Delta t = \frac{2\pi }{3} \Rightarrow \Delta t = 0,4 s[/tex]