Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 10:09:51 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9640Tiêu đề: Câu sóng âm cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 10:09:51 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Nguồn âm điểm S phát ra sóng âm truyên trong MT đẳng hướng. Có 2 điểm A và B nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ S.Mức cường độ âm tại A là LA=20dB tại B là LB=60dB.Bỏ qua sự hấp thụ âm.Mức cđ âm tại trung điểm C của AB là
A.26dB
B.35dB
C.40dB
D.45dB


Tiêu đề: Trả lời: Câu sóng âm cần giải đáp.
Gửi bởi: giaovienvatly trong 10:27:34 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Xin gợi ý: LA - LB = 20lg(rB/rA); LA - LC = 20lg(rC/rA) = 20lg((rA + rB)/2rA)


Tiêu đề: Trả lời: Câu sóng âm cần giải đáp.
Gửi bởi: traugia trong 10:29:16 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Nguồn âm điểm S phát ra sóng âm truyên trong MT đẳng hướng. Có 2 điểm A và B nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ S.Mức cường độ âm tại A là LA=20dB tại B là LB=60dB.Bỏ qua sự hấp thụ âm.Mức cđ âm tại trung điểm C của AB là
A.26dB
B.35dB
C.40dB
D.45dB
[tex]L=10log\frac{I}{I_{0}} => I =I_{0}10^{\frac{L}{10}}[/tex]
Vậy ta có: [tex]I_{A} = I_{0}10^{2}[/tex] và [tex]I_{B} = I_{0}10^{6}[/tex]
Mặt khác nguồn âm phát đẳng hướng, bỏ qua sự hấp thụ âm của mt nên:
     Công suất của nguồn âm: P = [tex]I_{B}4\pi R^{2}=I_{A}4\pi (R+AB)^{2}= I_{C}4\pi (R+\frac{AB}{2})^{2}[/tex]
=> AB = 99R  và Ic = [tex]\frac{I_{B}}{(1+\frac{99}{2})^{2}} = \frac{10^{6}I_{0}}{(1+\frac{99}{2})^{2}}[/tex]
=> Mức cường độ âm tại C là : [tex]L_{C}=10log\frac{I_{C}}{I_{0}} [/tex] = 25,9 dB