Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 09:51:51 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9639Tiêu đề: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: truonglongmoto trong 09:51:51 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Gọi α và β là vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của một vật dao động điều hoà. Chọn đáp án đúng công thức tính biên độ của dao động của vật:
A. 2α/β     A. 1/α.β     A. α.β     A. 2β/α

Câu 2: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước S1, S2 dao động với phương trình u1=asin(ωt), u2=acos(ωt). S1S2=9λ. Điểm M gần nhất trên trung trực của S1S2 dao động cùng pha với u1 cách S1, S2 bao nhiêu:
A.39λ/8      A.41λ/8      A.45λ/8      A.43λ/8     

Câu 3: Trong nguyên tử hiđro, khi electron nhảy từ quỹ đạo N về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng λ1, khi electron nhảy từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng λ2. Nhận xét nào sau đây về quan hệ giữa λ1, λ2 là đúng:
A.256λ1=675λ2     A.3λ1=4λ2    A.27λ1=4λ2    A.25λ1=28λ2

Câu 4: Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động điều hoà của con lắc đơn:
A.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng có độ lớn cực đại khi vật tới vị trí cân bằng.
B.   Tại bất kỳ thời điểm nào, gia tốc của vật nặng cũng hướng về phía vị trí cân bằng của nó.
C.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng hướng dọc theo dây treo về phía điểm treo của con lắc khi nó tới vị trí cân bằng.
D.   Cơ năng của con lắc đơn biến thiên đièu hoà theo thời gian.

Câu 5: Trên dây AB có sóng dừng với đầu B là một nút. Sóng trên dây có bước sóng λ. Hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau một đoạn là:
A.λ/12       A.λ/6     A.λ/4      A.λ/3

Mấy thầy cùng mấy bạn giúp với


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: kydhhd trong 10:09:42 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Gọi α và β là vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của một vật dao động điều hoà. Chọn đáp án đúng công thức tính biên độ của dao động của vật:
A. 2α/β     A. 1/α.β     A. α.β     A. 2β/α

Mấy thầy cùng mấy bạn giúp với
[tex]\alpha =\omega A;\beta =\omega ^{2}A\Rightarrow A=\frac{\alpha ^{2}}{\beta }[/tex]
chắc bạn gõ đáp án sai rồi


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: kydhhd trong 10:30:17 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012


Câu 2: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước S1, S2 dao động với phương trình u1=asin(ωt), u2=acos(ωt). S1S2=9λ. Điểm M gần nhất trên trung trực của S1S2 dao động cùng pha với u1 cách S1, S2 bao nhiêu:
A.39λ/8      A.41λ/8      A.45λ/8      A.43λ/8     [tex]u1=acos(\omega t-\frac{\Pi }{2})[/tex]
pha ban đầu của điểm M trên trung trực cuae S1S2 là
[tex]\varphi =-\frac{\Pi }{4}-2\Pi \frac{d}{\lambda }[/tex]
M cung pha với u1:[tex]-\frac{\Pi }{4}-2\Pi \frac{d}{\lambda }=-\frac{\Pi }{2}-k2\Pi \Rightarrow d=\frac{1}{8}\lambda +k\lambda[/tex]
ĐK:[tex]d\geq 4,5\lambda \Rightarrow \frac{1}{8}\lambda +k\lambda \geq 4,5\lambda \Rightarrow k\geq 4,37\Rightarrow Kmin=5\Rightarrow d=\frac{1}{8}\lambda +5\lambda =\frac{41}{8}\lambda[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: kydhhd trong 10:42:19 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Câu 3: Trong nguyên tử hiđro, khi electron nhảy từ quỹ đạo N về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng λ1, khi electron nhảy từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng λ2. Nhận xét nào sau đây về quan hệ giữa λ1, λ2 là đúng:
A.256λ1=675λ2     A.3λ1=4λ2    A.27λ1=4λ2    A.25λ1=28λ2


e từ N--->K:[tex]\frac{hc}{\lambda 1}=\frac{-Eo}{16}+Eo=\frac{15}{16}Eo[/tex]
e từ M--->L:[tex]\frac{hc}{\lambda 2}=\frac{-E0}{9}+\frac{Eo}{4}=\frac{5}{36}Eo\Rightarrow \frac{\lambda 1}{\lambda 2}=\frac{4}{27}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: kydhhd trong 10:45:01 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012


Câu 4: Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động điều hoà của con lắc đơn:
A.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng có độ lớn cực đại khi vật tới vị trí cân bằng.
B.   Tại bất kỳ thời điểm nào, gia tốc của vật nặng cũng hướng về phía vị trí cân bằng của nó.
C.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng hướng dọc theo dây treo về phía điểm treo của con lắc khi nó tới vị trí cân bằng.
D.   Cơ năng của con lắc đơn biến thiên đièu hoà theo thời gian.


câu này chọn B: gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: kydhhd trong 10:52:22 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012


Câu 5: Trên dây AB có sóng dừng với đầu B là một nút. Sóng trên dây có bước sóng λ. Hai điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau một đoạn là:
A.λ/12       A.λ/6     A.λ/4      A.λ/3

Mấy thầy cùng mấy bạn giúp với
2 điểm này đối xứng với nhau qua bụng sóng và nằm trên cùng bó sóng
khoảng cách của 1 điểm đến bụng sóng là:[tex]0,5A=Acos2\Pi \frac{d}{\lambda }\Rightarrow d=\frac{\lambda }{6}[/tex]
khoang cách giữa 2 điểm là [tex]\frac{\lambda }{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: anhngoca1 trong 04:09:33 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Câu 4: Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động điều hoà của con lắc đơn:
A.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng có độ lớn cực đại khi vật tới vị trí cân bằng.
B.   Tại bất kỳ thời điểm nào, gia tốc của vật nặng cũng hướng về phía vị trí cân bằng của nó.
C.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng hướng dọc theo dây treo về phía điểm treo của con lắc khi nó tới vị trí cân bằng.
D.   Cơ năng của con lắc đơn biến thiên đièu hoà theo thời gian.câu này chọn B: gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng
câu C cũng đúng mà????


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: kydhhd trong 09:15:32 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Câu 4: Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động điều hoà của con lắc đơn:
A.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng có độ lớn cực đại khi vật tới vị trí cân bằng.
B.   Tại bất kỳ thời điểm nào, gia tốc của vật nặng cũng hướng về phía vị trí cân bằng của nó.
C.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng hướng dọc theo dây treo về phía điểm treo của con lắc khi nó tới vị trí cân bằng.
D.   Cơ năng của con lắc đơn biến thiên đièu hoà theo thời gian.câu này chọn B: gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng
câu C cũng đúng mà????
khi về vị trí cân bằng hợp lực tác dụng lên vật nặng bằng 0 thì nó không còn hướng nữa


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 10:49:18 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Câu 4: Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động điều hoà của con lắc đơn:
A.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng có độ lớn cực đại khi vật tới vị trí cân bằng.
B.   Tại bất kỳ thời điểm nào, gia tốc của vật nặng cũng hướng về phía vị trí cân bằng của nó.
C.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng hướng dọc theo dây treo về phía điểm treo của con lắc khi nó tới vị trí cân bằng.
D.   Cơ năng của con lắc đơn biến thiên đièu hoà theo thời gian.câu này chọn B: gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng
câu C cũng đúng mà????
khi về vị trí cân bằng hợp lực tác dụng lên vật nặng bằng 0 thì nó không còn hướng nữa

Đây là dao động của con lắc đơn. Lập luận ĐVD sai!
- Thứ nhất gia tốc của con lắc bao gồm gia tốc hướng tâm (hướng về điểm treo) và gia tốc tiếp tuyến (tiếp tuyến với quĩ đạo). Gia tốc toàn phần của con lắc gồm hai thành phần trên không thể luôn hướng về VTCB!

- Thứ hai khi ở VTCB hợp lực tác dụng lên vật nặng khác không!
Lúc này ta có: (vec to)T + (vec to)P = m.(vec to)a. Vật ở VTCB thì (vec to)a hướng dọc theo dây (a hướng tâm # 0, a tiếp tuyến = 0) ==> Hợp lực (vec to)F = (vec to)T + (vec to)P hướng theo phương của dây!

Đáp án là C!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 11:40:41 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Câu 4: Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động điều hoà của con lắc đơn:
A.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng có độ lớn cực đại khi vật tới vị trí cân bằng.
B.   Tại bất kỳ thời điểm nào, gia tốc của vật nặng cũng hướng về phía vị trí cân bằng của nó.
C.   Hợp lực tác dụng lên quả nặng hướng dọc theo dây treo về phía điểm treo của con lắc khi nó tới vị trí cân bằng.
D.   Cơ năng của con lắc đơn biến thiên đièu hoà theo thời gian.câu này chọn B: gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng
câu C cũng đúng mà????
khi về vị trí cân bằng hợp lực tác dụng lên vật nặng bằng 0 thì nó không còn hướng nữa

Đây là dao động của con lắc đơn. Lập luận ĐVD sai!
- Thứ nhất gia tốc của con lắc bao gồm gia tốc hướng tâm (hướng về điểm treo) và gia tốc tiếp tuyến (tiếp tuyến với quĩ đạo). Gia tốc toàn phần của con lắc gồm hai thành phần trên không thể luôn hướng về VTCB!

- Thứ hai khi ở VTCB hợp lực tác dụng lên vật nặng khác không!
Lúc này ta có: (vec to)T + (vec to)P = m.(vec to)a. Vật ở VTCB thì (vec to)a hướng dọc theo dây (a hướng tâm # 0, a tiếp tuyến = 0) ==> Hợp lực (vec to)F = (vec to)T + (vec to)P hướng theo phương của dây!

Đáp án là C!

chuẩn rồi!


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: Minh.Đan trong 05:05:43 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014


Câu 2: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước S1, S2 dao động với phương trình u1=asin(ωt), u2=acos(ωt). S1S2=9λ. Điểm M gần nhất trên trung trực của S1S2 dao động cùng pha với u1 cách S1, S2 bao nhiêu:
A.39λ/8      A.41λ/8      A.45λ/8      A.43λ/8     [tex]u1=acos(\omega t-\frac{\Pi }{2})[/tex]
pha ban đầu của điểm M trên trung trực cuae S1S2 là
[tex]\varphi =-\frac{\Pi }{4}-2\Pi \frac{d}{\lambda }[/tex]
M cung pha với u1:[tex]-\frac{\Pi }{4}-2\Pi \frac{d}{\lambda }=-\frac{\Pi }{2}-k2\Pi \Rightarrow d=\frac{1}{8}\lambda +k\lambda[/tex]
[sup[/sup]
ĐK:[tex]d\geq 4,5\lambda \Rightarrow \frac{1}{8}\lambda +k\lambda \geq 4,5\lambda \Rightarrow k\geq 4,37\Rightarrow Kmin=5\Rightarrow d=\frac{1}{8}\lambda +5\lambda =\frac{41}{8}\lambda[/tex]


tại sao mình không phải là [tex]-\frac{\Pi }{4}-2\Pi \frac{d}{\lambda } = -\frac{\Pi }{2}+ k2\Pi vậy bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Thái Bình lần 6!
Gửi bởi: Minh.Đan trong 05:12:52 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014


Câu 2: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước S1, S2 dao động với phương trình u1=asin(ωt), u2=acos(ωt). S1S2=9λ. Điểm M gần nhất trên trung trực của S1S2 dao động cùng pha với u1 cách S1, S2 bao nhiêu:
A.39λ/8      A.41λ/8      A.45λ/8      A.43λ/8     [tex]u1=acos(\omega t-\frac{\Pi }{2})[/tex]
pha ban đầu của điểm M trên trung trực cuae S1S2 là
[tex]\varphi =-\frac{\Pi }{4}-2\Pi \frac{d}{\lambda }[/tex]
M cung pha với u1:[tex]-\frac{\Pi }{4}-2\Pi \frac{d}{\lambda }=-\frac{\Pi }{2}-k2\Pi \Rightarrow d=\frac{1}{8}\lambda +k\lambda[/tex]
ĐK:[tex]d\geq 4,5\lambda \Rightarrow \frac{1}{8}\lambda +k\lambda \geq 4,5\lambda \Rightarrow k\geq 4,37\Rightarrow Kmin=5\Rightarrow d=\frac{1}{8}\lambda +5\lambda =\frac{41}{8}\lambda[/tex]

Tại sao không phải thế này v bạn? [tex]-\frac{\prod{}}{4}-2\prod{\frac{d}{\lambda}}= -\frac{\prod{}}{2}+k2\prod{}[/tex]