Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 09:21:31 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9637Tiêu đề: các bạn giúp minh mây bài nay nha. tks
Gửi bởi: gmvd trong 09:21:31 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Cho m gam hỗn hợp M gồm hai axit X, Y (Y nhiều hơn X một nhóm -COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo ra (m + 8,8) gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng M trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng kết thúc thu được 43,2 gam Ag và 13,8 gam muối amoni của axit hữu cơ. Công thức của Y và giá trị của m lần lượt là bao nhieu

đáp án:
HOCO-CH2-COOH VÀ 19.6

CÂU 2
Điện phân vơi điện cực trơ, màng ngăn xốp hỗn hợp dung dịch gồm 2a mol NaCl và a mol CuSO4 , đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì ngừng điên phân. Trong quá trình điện phân trên , khí sinh ra ở anot la

A. Cl2 và O2                B. Cl2                 C. H2                     D. O2


Tiêu đề: Trả lời: các bạn giúp minh mây bài nay nha. tks
Gửi bởi: haitayhaibua trong 12:56:35 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Cho m gam hỗn hợp M gồm hai axit X, Y (Y nhiều hơn X một nhóm -COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo ra (m + 8,8) gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng M trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng kết thúc thu được 43,2 gam Ag và 13,8 gam muối amoni của axit hữu cơ. Công thức của Y và giá trị của m lần lượt là bao nhieu

đáp án:
HOCO-CH2-COOH VÀ 19.6

CÂU 2
Điện phân vơi điện cực trơ, màng ngăn xốp hỗn hợp dung dịch gồm 2a mol NaCl và a mol CuSO4 , đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì ngừng điên phân. Trong quá trình điện phân trên , khí sinh ra ở anot la

A. Cl2 và O2                B. Cl2                 C. H2                     D. O2
Câu 2. CuSO4 chứa a mol Cu , trong quá trình điện phân tại catot có Cu2+ tham gia( vì nước chưa bị điện phân) . Cu hết nên ne=2a
xét tại anot: có ion Cl- và có thể có nước
xét pư của ion Cl- : 2Cl- ===> Cl2+2e
                            2a mol ---->   2a mol
ne tại anot đúng bằng ne tại anot nên H2O  chưa bị điện phân , Cl- vừa hết tạo khí Cl2
vậy chọn B
Câu 1 làm nhiề :Du lắm rồi bạn nên gg tìm lời giải cho nhanh