Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 08:30:03 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9630Tiêu đề: Hướng dẫn mình bài tọa độ Oxyz
Gửi bởi: asama_an32 trong 08:30:03 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Trong không gian [tex]Oxyz[/tex], cho mặt cầu [tex](S): x^{2}+y^{2}+z^{2}+6x-2y-2z-14=0[/tex]. Viếp phương trình mặt phẳng [tex](P)[/tex] chứa trục [tex]Oz[/tex] và cắt mặt cầu theo một đường tròn có bán kính [tex]r=4[/tex].


Tiêu đề: Trả lời: hướng dẫn mình bài tọa độ Oxyz
Gửi bởi: gmvd trong 12:37:06 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Vì [tex]r=4[/tex], R=[tex]\sqrt{26}[/tex]
Suy ra khoảng cách từ tâm [tex]I(-3;\,1;\,1)[/tex] đến [tex](P)=\sqrt{26-16}=\sqrt{10}[/tex]
Pt [tex]Oz[/tex] có [tex]VTCP (0;\,0;\,1)[/tex] đi qua gốc tọa độ [tex]O[/tex]

Rồi bạn làm tiếp đi.