Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: whitesnow trong 05:59:36 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9623Tiêu đề: Bài điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: whitesnow trong 05:59:36 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
MOng các thầy và các bạn giúp đỡ

(http://i1108.photobucket.com/albums/h417/ngoi_xom_mong/Untitled-22.png)

Em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 06:09:00 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
MOng các thầy và các bạn giúp đỡ

(http://i1108.photobucket.com/albums/h417/ngoi_xom_mong/Untitled-22.png)

Em xin cảm ơn!
Ta có [tex] U_{MB}=\frac{U\sqrt{r^2+(Z_L-Z_C)^2}}{\sqrt{(R+r)^2 + (Z_L-Z_C)^2}} [/tex]
                        [tex]=\frac{U\sqrt{10^2+(Z_L-Z_C)^2}}{\sqrt{40^2+(Z_L-Z_Z)^2}} [/tex]
                        [tex]=\frac{U}{\sqrt{\frac{1500}{100+(Z_L-Z_C)^2} +1}} [/tex]
  Để [tex] U_{MBmin} [/tex] khi [tex] Z_L=Z_C=30 \to U_{MB}=\frac{U}{4} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 06:16:59 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
MOng các thầy và các bạn giúp đỡ

(http://i1108.photobucket.com/albums/h417/ngoi_xom_mong/Untitled-22.png)

Em xin cảm ơn!
10/Thời gian đèn sáng là khoảng thời gian từ [tex] 110\sqrt{2} \to 220\sqrt{2} [/tex] và ngược lại vậy [tex] t_s=2.\frac{T}{6} [/tex]
Thời gian đèn tối là khoảng thời gian từ [tex] 0 \to 110\sqrt{2} [/tex] và ngược lại vậy thời gian đó là: [tex] t_t=2.\frac{T}{12} [/tex]
[tex] \frac{t_t}{t_s}=\frac{1}{2} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: whitesnow trong 06:34:54 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
MOng các thầy và các bạn giúp đỡ

(http://i1108.photobucket.com/albums/h417/ngoi_xom_mong/Untitled-22.png)

Em xin cảm ơn!
10/Thời gian đèn sáng là khoảng thời gian từ [tex] 110\sqrt{2} \to 220\sqrt{2} [/tex] và ngược lại vậy [tex] t_s=2.\frac{T}{6} [/tex]
Thời gian đèn tối là khoảng thời gian từ [tex] 0 \to 110\sqrt{2} [/tex] và ngược lại vậy thời gian đó là: [tex] t_t=2.\frac{T}{12} [/tex]
[tex] \frac{t_t}{t_s}=\frac{1}{2} [/tex]
Mình cũng làm vậy nhưng mà thấy đáp án là D bạn ơi..............


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:04:39 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu10. cos[tex]\varphi =u/Uo[/tex]=1/2 -->[tex]\varphi =II/3[/tex]
Trong 1 chu kì thời gian đèn sáng là ts=[tex]\frac{4\varphi }{w}[/tex]=1/75s
Thời gian đèn tắt là tt=T-ts=1/150s

===>Tỉ số đèn sáng và đèn tắt trong 1 chu kì là [tex]2\frac{ts}{tt}[/tex] =1 (Do trong 1 chu kì nó sáng và tắt 2 lần)!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:01:08 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu10. cos[tex]\varphi =u/Uo[/tex]=1/2 -->[tex]\varphi =II/3[/tex]
Trong 1 chu kì thời gian đèn sáng là ts=[tex]\frac{4\varphi }{w}[/tex]=1/75s
Thời gian đèn tắt là tt=T-ts=1/150s

===>Tỉ số đèn sáng và đèn tắt trong 1 chu kì là [tex]2\frac{ts}{tt}[/tex] =1 (Do trong 1 chu kì nó sáng và tắt 2 lần)!!

mình muốn hỏi tại sao lại nhân 2 lên? vì chúng ta đã tính thời gian cho cả chu kì rồi mà.