Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 05:14:12 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9620Tiêu đề: Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 05:14:12 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
hai vật m1 va m2 được nối với nhau bằng một sởi chỉ và chúng được treo bằng 1lof xo có độ cứng k lò xo nối với m1. Khi 2 vật đang ở vị trí cân bằng người ta đốt đưt sởi chỉ sao cho m2 rơi xuống thi m1 sẽ dao dộng với biên độ là


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:23:47 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
hai vật m1 va m2 được nối với nhau bằng một sởi chỉ và chúng được treo bằng 1lof xo có độ cứng k lò xo nối với m1. Khi 2 vật đang ở vị trí cân bằng người ta đốt đưt sởi chỉ sao cho m2 rơi xuống thi m1 sẽ dao dộng với biên độ là
Khi đốt dây thì m2 rơi tự do. m1 lúc này đang ở vị trí biên và chịu tác dụng bởi lực hồi phục cực đại bằng trọng lượng của m2 tác dụng lên m1:[tex]a_{1max}=\frac{P_{2}}{m_{1}}=\frac{m_{2}}{m_{1}}g[/tex]
Khi đó ta có biên độ của m1 là:[tex]a_{1max}=\omega ^{2}A_{1}\Leftrightarrow \frac{m_{2}}{m_{1}}g=\frac{k}{m_{1}}.A_{1}\Rightarrow A_{1}=\frac{m_{2}}{k}g[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 05:38:54 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
hai vật m1 va m2 được nối với nhau bằng một sởi chỉ và chúng được treo bằng 1lof xo có độ cứng k lò xo nối với m1. Khi 2 vật đang ở vị trí cân bằng người ta đốt đưt sởi chỉ sao cho m2 rơi xuống thi m1 sẽ dao dộng với biên độ là
thử cách này nữa xem
lò xo giãn ra khi chua cắt vật m2:[tex]\Delta l=\frac{(m1+m2)g}{K}[/tex]
khi cắt vật m2 thì độ giãn của lò xo là:[tex]\Delta l'=\frac{m1g}{k}\Rightarrow A=\Delta l-\Delta l'=\frac{(m1+m2)g}{k}-\frac{m1g}{k}=\frac{m2.g}{k}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 05:42:18 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
các thầy ơi căt ở vị trí cân bằng nó có khác khi cắt ở vị trí biên không ạ