Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 02:01:28 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9608Tiêu đề: đhsp lan 4
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 02:01:28 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
/Mã đề 141câu40.Bước sóng giới hạn quang điện đối với 1 kim loại là 5200[tex]A^{0}[/tex] , các electron được phóng ra khi nó được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc xuất phát từ
A. đèn hồng ngoại 50W
B, đèn hồng ngoại 10W
C, đèn hồng ngoại 1W
D,đèn tử ngoại      1W


câu 60.
Trong thí nghiệm giao thoa về ánh sáng , nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}\left(tim' \right)=0,42 \mu m[/tex]
[tex]\lambda _{2}\left(do\right)=0,7 \mu m[/tex]
[tex]\lambda _{3}\left(luc\right)=0,56 \mu m[/tex]
giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu lục , số vân màu tím và vân màu đỏ giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là
A,20 vân tím , 12 vân đỏ
B, 17 vân tím , 10 vân đỏ
C , 20 vân tím ,11 vân đỏ
D , 19 vân tím , 11 vân đỏ


Tiêu đề: Trả lời: đhsp lan 4
Gửi bởi: onehitandrun trong 02:13:56 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
/Mã đề 141

câu 60.
Trong thí nghiệm giao thoa về ánh sáng , nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}\left(tim' \right)=0,42 \mu m[/tex]
[tex]\lambda _{2}\left(do\right)=0,7 \mu m[/tex]
[tex]\lambda _{3}\left(luc\right)=0,56 \mu m[/tex]
giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu lục , số vân màu tím và vân màu đỏ giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là
A,20 vân tím , 12 vân đỏ
B, 17 vân tím , 10 vân đỏ
C , 20 vân tím ,11 vân đỏ
D , 19 vân tím , 11 vân đỏ

Ta có [tex] \frac{K_1}{K_2}=\frac{5}{3} , \frac{K_2}{K_3}=\frac{4}{5} [/tex]
BCNN: [tex] \begin{cases} K_1=20 \\ K_2=12 \\ K_3=15 \end{cases} [/tex]
Số vân sáng màu tím và đỏ lần lượt là 19,11
Bạn lưu ý một điều đây đề bài chỉ yêu cầu tìm số vân sáng của các bức xạ,nếu nó hỏi vân quan sát được thì bạn phải tìm vân trùng rồi trừ ra