Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: holi trong 12:53:23 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9605Tiêu đề: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG VÀ LƯỢNG TỬ CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: holi trong 12:53:23 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1)Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc :[tex]\lambda[/tex]1=0,6[tex]\mu[/tex]m,[tex]\lambda[/tex]2=0.45[tex]\mu[/tex]m và [tex]\lambda[/tex]3 có giá trị trong khoảng từ 0,62[tex]\mu[/tex]mđến 0,76[tex]\mu[/tex]m.Trên màn quan sát, trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có 1 vân sáng là kết quả trùng nhau của[tex]\lambda[/tex]1 và [tex]\lambda[/tex]2.Giá trỉ [tex]\lambda[/tex]3?ds:0,72[tex]\mu[/tex]m
2)Kích thích các nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản bằng 1 bức xạ co bc sóng [tex]\lambda[/tex] thì thấy chúng phát ra 3 bức xạ ,trong đó có các bước sóng 0,1216 và 0,6563[tex]\mu[/tex]m
.Giá trị [tex]\lambda[/tex]?ds :0,1026[tex]\mu[/tex]m
Cám ơn thầy cô và các bạn nhiều lăm! ^-^

Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG VÀ LƯỢNG TỬ CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: missyou266 trong 01:22:46 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1)Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc :[tex]\lambda[/tex]1=0,6[tex]\mu[/tex]m,[tex]\lambda[/tex]2=0.45[tex]\mu[/tex]m và [tex]\lambda[/tex]3 có giá trị trong khoảng từ 0,62[tex]\mu[/tex]mđến 0,76[tex]\mu[/tex]m.Trên màn quan sát, trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có 1 vân sáng là kết quả trùng nhau của[tex]\lambda[/tex]1 và [tex]\lambda[/tex]2.Giá trỉ [tex]\lambda[/tex]3?ds:0,72[tex]\mu[/tex]m


ta có : k1/ k2 = [tex]\lambda2[/tex]\[tex] \lambda1[/tex]=3/4 =6/8
                     ta có [tex]delta X =6\lambda1= 8\lambda2 =3,6 (mm)[/tex]
                       0,62  <=3,6\k<= 0,76   ==> k= 5    ==> [tex]\lambda=0,72\mu[/tex]m


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG VÀ LƯỢNG TỬ CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:24:24 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

1)Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc :[tex]\lambda[/tex]1=0,6[tex]\mu[/tex]m,[tex]\lambda[/tex]2=0.45[tex]\mu[/tex]m và [tex]\lambda[/tex]3 có giá trị trong khoảng từ 0,62[tex]\mu[/tex]mđến 0,76[tex]\mu[/tex]m.Trên màn quan sát, trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có 1 vân sáng là kết quả trùng nhau của[tex]\lambda[/tex]1 và [tex]\lambda[/tex]2.Giá trỉ [tex]\lambda[/tex]3?ds:0,72[tex]\mu[/tex]m


Vị trí vân trùng của lamđa 1 và lamđa 2 : [tex]k_{1}\lambda _ {1} = k_{2}\lambda _{2} \Rightarrow 3k_{1} = 4k_{2}[/tex]

Do trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm chỉ có 1 vân sáng là kết quả trùng nhau của[tex]\lambda[/tex]1 và [tex]\lambda[/tex]2, nên bề rộng của khoảng đang xét là [tex]6i_{1}[/tex] ( hay [tex]8i_{2}[/tex] ) và cũng là [tex]n i_{3}[/tex]

Vậy : [tex]n \frac{\lambda _{3}D}{a} = 6 \frac{\lambda _{1}D}{a} \Rightarrow \lambda _{3} = \lambda _{1}\frac{6}{n}[/tex]

Điều kiện  [tex]\lambda[/tex]3 có giá trị trong khoảng từ 0,62[tex]\mu[/tex]mđến 0,76[tex]\mu[/tex]m cho ta :

[tex]0,62 \leq \frac{3,6}{n}\leq 0,76 \Leftrightarrow 4,7 \leq n \leq 5,8 \Rightarrow n = 5 \Rightarrow \lambda _{3} = 0,72\mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG VÀ LƯỢNG TỬ CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: missyou266 trong 01:40:17 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

2)Kích thích các nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản bằng 1 bức xạ co bc sóng [tex]\lambda[/tex] thì thấy chúng phát ra 3 bức xạ ,trong đó có các bước sóng 0,1216 và 0,6563[tex]\mu[/tex]m
.Giá trị [tex]\lambda[/tex]?ds :0,1026[tex]\mu[/tex]m


ta có 3 bức xạ ứng với : K--------->L---------> M
 
[tex]\lambda1=0,1216\um[/tex] :ứng với bức xạ chuyên từ     L----->K
[tex]\lambda2=0,6563\um[/tex] ứng với bức xạ chuyên từ      M-----> L                                                                                                                             
con bức xạ [tex]\lambda3=[/tex] : ứng với bức xa chuyên từ  M-----> K   sử dụng công thức : E3-E1 =(-13,6/9)+13,6= 12,08 eV   ==>    [tex]\lambda3=0,1026um[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG VÀ LƯỢNG TỬ CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:40:47 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012

2)Kích thích các nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản bằng 1 bức xạ co bc sóng [tex]\lambda[/tex] thì thấy chúng phát ra 3 bức xạ ,trong đó có các bước sóng 0,1216 và 0,6563[tex]\mu[/tex]m
.Giá trị [tex]\lambda[/tex]?ds :0,1026[tex]\mu[/tex]m
Cám ơn thầy cô và các bạn nhiều lăm! ^-^Vì các nguyên tử Hidro chỉ phát ra 3 bức xạ nên trạng thái kích thích của chúng ứng với quỹ đạo M nên :

[tex]\frac{hc}{\lambda } = E_{M} - E_{K}[/tex]

Vậy khi chuyển xuống các trạng thái có mức năng lương thấp hơn nó phát bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là lamđa ; các bước sóng còn lại :

[tex]\frac{hc}{\lambda_{32} } = E_{M} - E_{L}[/tex] và [tex]\frac{hc}{\lambda_{21} } = E_{L} - E_{K}[/tex]

Từ đó ta suy ra : [tex]\frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_{32}} + \frac{hc}{\lambda_{21}} \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda} =\frac{1}{\lambda_{32}}+\frac{1}{\lambda_{21}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG VÀ LƯỢNG TỬ CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: kiet321 trong 01:50:27 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Do trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm chỉ có 1 vân sáng là kết quả trùng nhau của[tex]\lambda[/tex]1 và [tex]\lambda[/tex]2, nên bề rộng của khoảng đang xét là [tex]6i_{1}[/tex] ( hay [tex]8i_{2}[/tex] ) và cũng là [tex]n i_{3}[/tex]

Tại sao không là: [tex]3i_{1}[/tex] ( hay [tex]4i_{2}[/tex] ) hay  [tex]9i_{1}[/tex] ( hay [tex]12i_{2}[/tex] )

Câu này khó hiểu quá, mong thầy giúp.


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG VÀ LƯỢNG TỬ CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:48:52 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Do trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm chỉ có 1 vân sáng là kết quả trùng nhau của[tex]\lambda[/tex]1 và [tex]\lambda[/tex]2, nên bề rộng của khoảng đang xét là [tex]6i_{1}[/tex] ( hay [tex]8i_{2}[/tex] ) và cũng là [tex]n i_{3}[/tex]

Tại sao không là: [tex]3i_{1}[/tex] ( hay [tex]4i_{2}[/tex] ) hay  [tex]9i_{1}[/tex] ( hay [tex]12i_{2}[/tex] )

Câu này khó hiểu quá, mong thầy giúp.
Em vẽ hình thi thấy :

Vân trùng của 3 hê vân cũng là nơi trùng nhau lần thứ nhất của lamđa 1 và 2 nên vân trùng kế tiếp của 3 hê vân cũng là nơi trùng nhau lần thứ ba của lamđa 1 và 2


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG VÀ LƯỢNG TỬ CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: kiet321 trong 06:25:32 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Có cách giải thích nào khác không ạ, em ko hiểu giả thiết này, mong thầy giúp.